Syntrus Achmea helpt zorgorganisaties met verduurzamen

| Door IVVD

Syntrus Achmea Real Estate & Finance gaat zorginstellingen ondersteunen bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen, zoals het terugdringen van de CO2- uitstoot. Syntrus Achmea ondertekent daarvoor vandaag als eerste vermogensbeheerder de Green Deal Zorg, in aanwezigheid van minister Bruins van Medische Zorg en Sport.

Makroon, Amsterdam
Makroon, Amsterdam

De Green Deal Zorg is een initiatief vanuit de zorgsector, dat wordt gesteund door de overheid en het bedrijfsleven. Doelstelling is om naast het terugdringen van CO2 zuiniger gebruik te maken van grondstoffen en te zorgen voor schoner water en een gezonde leefomgeving. Daarmee wil de zorg haar bijdrage aan milieuvervuiling en klimaatverandering sterk terugdringen. Sinds vorig jaar oktober hebben al meer dan 130 organisaties de Green Deal ondertekend.

“Als eigenaar van het vastgoed dat zorginstellingen van ons huren, kunnen wij op tal van terreinen bijdragen aan het verduurzamen”, zegt Annemarie Maarse, director Assetmanagement Woningen & Zorg, die namens Syntrus Achmea de Green Deal ondertekent. “Daarbij kun je denken aan het gebruik van duurzame elektra en gas bij collectieve aansluitingen, aan het delen van installatietechnische gegevens, maar ook aan informeren van het personeel over het energiezuinig gebruiken van het vastgoed.”

Syntrus Achmea richt zich in eerste instantie op de tien zorgobjecten in de portefeuille, waarvan de huurders zijn aangesloten bij het Milieu Platform Zorg (MPZ), een van de initiatiefnemers van de Green Deal. De verwachting is dat het aantal MPZ-leden snel zal groeien, waarmee het effect van de duurzaamheidsmaatregelen groter zal worden. Het zorgvastgoedfonds van Syntrus Achmea is vorig jaar in de GRESB-benchmark al uitgeroepen tot het duurzaamste zorgfonds ter wereld

“Voor het succes van de Green Deal Zorg is een breed draagvlak een eerste vereiste”, zegt Cathy van Beek, Kwartiermaker duurzame zorg bij het ministerie van VWS. “In dat kader is het verheugend dat met Syntrus Achmea de eerste vermogensbeheerder het initiatief heeft ondertekend. Het huren van vastgoed past in het duurzame streven ‘van bezit naar gebruik’. Met elkaar kunnen zorgorganisaties, overheden en bedrijven hier een succes van maken.”