Syntrus Achmea intensiveert samenwerking met gemeenten, corporaties en marktpartijen

| Door IVVD

Syntrus Achmea Real Estate & Finance gaat de samenwerking met gemeenten, corporaties en marktpartijen intensiveren. Doel is om de proposities voor institutionele beleggers en huurders verder te optimaliseren. “Onze opdrachtgevers investeren voor de lange termijn. Dan is het logisch om hun behoeften zo vroeg mogelijk in het vastgoedproces mee te nemen”, zegt Edvard van Luijn, director Acquisitie & Ontwikkeling.

Anjelica Cicilia en Ron Heilig

Syntrus Achmea heeft twee nieuwe functies gecreëerd om deze ambitie kracht bij te zetten. Anjelica Cicilia gaat zich als hoofd Conceptontwikkeling inzetten om beleggers eerder aan te sluiten bij (gebieds)ontwikkelingen. Van Luijn: “Thema’s als betaalbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid zijn voor ons en voor onze klanten heel belangrijk. Wij willen dat die op tafel komen nog voordat de eerste schetsen voor de bouw worden uitgewerkt.”

Tegelijkertijd begint Ron Heilig als business manager Strategische Samenwerking. Hij zal zorgen voor (de uitbouw van) langjarige samenwerkingsverbanden met gemeenten, corporaties en marktpartijen. Van Luijn: “We zien dat onze prestatieafspraken met gemeenten goede resultaten opleveren. Dit concept willen we verbreden naar onder meer corporaties, ontwikkelaars en bouwers. We geven daarmee concreet invulling aan onze ambitie als stadspartner.” Zowel Cicilia als Heilig zijn al werkzaam bij Syntrus Achmea.

Volgens Van Luijn heeft Syntrus Achmea zijn ketenpartners veel te bieden. “We kennen de markt en de behoeften van onze institutionele opdrachtgevers. Daarnaast leveren onze huurders ons een schat aan gegevens op, waardoor we heel precies weten waar vraag naar is. Door het aanbod daarop nauwkeurig af te stemmen, zorgen we niet alleen voor langjarig waardevaste beleggingen, maar helpen we gemeenten ook aan duurzaam vastgoed dat een wijk of stad versterkt. Financieel en maatschappelijk rendement gaan zo hand in hand.”