Syntrus Achmea wil 1,5 miljard euro investeren in Stadspartner-initiatieven en innovatie

| Door IVVD

Syntrus Achmea Real Estate & Finance wil namens zijn klanten tot 2030 in totaal 1 miljard euro investeren in Stadspartner-initiatieven. Dat zijn projecten die onder meer bijdragen aan het verbeteren van de betaalbaarheid van wonen voor specifieke doelgroepen, aan meer sociale cohesie op buurt- en stadsniveau en aan nieuwe mobiliteitsconcepten.

Daarnaast wordt tot 2030 nog eens 500 miljoen euro bestemd voor investeringen in innovatie, waardoor het vastgoed van klanten slimmer, duurzamer en efficiënter wordt. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe serviceconcepten voor huurders, slimme technologieën om tijd en kosten te besparen en de inzet van data-analyse om gebouwen energie-efficiënter te maken.

Dat staat in de nieuwe ESG Strategie, die Syntrus Achmea gisteren in Utrecht heeft gepresenteerd tijdens de Summit ‘Samen werken aan rendement & impact’. De strategie op het gebied van Enviromental, Social en Governance (ESG) omschrijft 20 doelstellingen voor de periode 2020-2030 op basis van vier thema’s: investeren in de wereld van morgen; relaties met stakeholders intensiveren; optimale dienstverlening en producten en stimuleren van innovatie.

“Deze strategie is een concrete uitwerking van onze merkbelofte Beleggen met Betekenis en de vijf SDG’s (Sustainable Development Goals) die wij het verlengde daarvan hebben omarmd”, zegt Nicole Maarsen, directeur Vastgoed van Syntrus Achmea en verantwoordelijk voor de ESG-strategie. “Het laat zien waar onze ambitie ligt. Samen met onze klanten en onze andere stakeholders gaan we er alles aan doen om zoveel mogelijk van dit beleid te realiseren.”

Als onderdeel van de strijd tegen de opwarming van de aarde speelt het terugdringen van de CO2- uitstoot een belangrijke rol in het nieuwe ESG-beleid. Zo worden in 2025 alle klanten van nieuw te verstrekken woninghypotheken geïnformeerd over energiebesparende maatregelen. In 2030 wil Syntrus Achmea zelf volledig CO2-neutraal zijn en moet 100 procent van de vastgoedportefeuille energielabel A hebben. Uiterlijk in 2050 moet deze portefeuille volledig CO2-neutraal zijn.

Daarnaast zijn in de ESG-strategie doelstellingen opgenomen over de relaties met de belangrijkste stakeholders. Zo wil Syntrus Achmea in 2025 zowel van zijn institutionele klanten als van het hypotheekintermediair ten minste een acht krijgen op het gebied van klanttevredenheid. Voor de eigen medewerkers wordt eveneens naar minimaal een acht gestreefd op het thema betrokkenheid.