Tag: BENG

Onderwijshuisvesting stapsgewijs naar BENG niveau

Naar verwachting wordt over enkele jaren in het Bouwbesluit geëist dat vanaf 2018 nieuwe overheidsgebouwen Bijna Energie Neutraal Gebouwen (BENG) zijn, en vanaf 2020 ook alle andere nieuwe gebouwen, zoals schoolgebouwen. Maar hoe zorg je ervoor...

Loading