Tag: CO2 voetprint

Transformatie boven nieuwbouw loont

Transformatie boven nieuwbouw loont

In twee transformatieprojecten werd ingezet op het hoogste niveau van circulair bouwen. De conclusie is dat in milieutechnisch en maatschappelijk opzicht transformatie loont boven nieuwbouw.

Meten en sturen op werkelijk energiegebruik

Meten en sturen op werkelijk energiegebruik

De recent gelanceerde Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii) laat eenvoudig zien wat een gebouw per vierkante meter aan energie gebruikt.

Inspiratieboek: woningbouw in hout helemaal van deze tijd

Het inspiratieboek geeft een aantal voorbeelden van houten woningbouwen laat zien bouwen in hout nu de aandacht krijgt die het verdient.Woningbouw in hout is helemaal van deze tijd: mooi, biobased en duurzaam. Bovendien draagt houtbouw bij...

Marktwaardetaxaties zorgvastgoed meerwaarde voor verduurzaming

Marktwaarde geeft inzicht in de toekomstbestendigheid van het vastgoed en zet het vizier op de beste oplossing om efficiënt en duurzaam te investerenDe nieuwe EBA-richtlijn voor het aanvragen van (her) financieringen voor...

Welke maatregelen moet u nu al nemen?

Welke maatregelen moet u nu al nemen?

De energietransitie is een vast element in het assetmanagement van gebouwen geworden. De portefeuilleplanning moet er geheel op ingericht worden. Voor elk bestaand gebouw zijn er eisen waaraan moet worden voldaan, bijvoorbeeld bij renovatie,...

Loading