Tag: IHP

Resultaten onderzoek PentaRho naar duurzame IHP’s

In dit onderzoek wordt de stand van het land weergegeven op het gebied van duurzame integrale HuisvestingsPlannen (IHP’s). Daarnaast wordt er inzichtelijk gemaakt wat de sleutel tot succes is ten aanzien van duurzaamheidsambities en de financiële...

Loading