Tag: Maatschappelijke Impact

Maatschappelijk rendement van Oostenburg

Maatschappelijk rendement van Oostenburg

‘Dit is de nieuwe realiteit van gebieds- en vastgoedontwikkeling. We zijn nu aan het verkennen hoe we de randvoorwaarden scheppen voor bezieling in een gebied.’

Inwoners behouden supermarkt voor Wijnjewoude

Inwoners behouden supermarkt voor Wijnjewoude

‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’, zei Johan Cruijff over het voetbalspelletje. En zo is het ook voor de publieke waarde van zoiets doodnormaals als de plaatselijke supermarkt.

Projectontwikkeling met maatschappelijk rendement

Projectontwikkeling met maatschappelijk rendement

Vastgoedontwikkeling dient bij te dragen aan de vitaliteit en de leefbaarheid van de omgevingen waarin de projecten worden ontwikkeld. Niet het gebouw, maar de eindgebruiker, de mens, staat centraal.

Vredeoord is meer dan een duurzame wijk

Vredeoord is meer dan een duurzame wijk

In de wijk is een mix te vinden van huurwoningen, koopwoningen, appartementen en CPO-kavels voor zelfbouwers. En dat in een prettige, groene leefomgeving.

Het eerste zorgbuurthuis in Nederland

Het eerste zorgbuurthuis in Nederland

Het zorgbuurthuis is nieuw, maar een mooi antwoord op de groeiende zorgvraag in wijken. Een kleinschalig zorghuis waar mensen met een smalle portemonnee een zorgappartement kunnen huren

Visiegericht bouwen voor het langer thuis wonen

Visiegericht bouwen voor het langer thuis wonen

Toekomstbestendig en levensloopbestendig bouwen voor ouderen kan door het woonzorgvastgoed onderdeel te maken van de wijk. Woningen met een kleinschalige uitstraling waar mensen beschut kunnen wonen

Loading