Tag: Maatschappelijke Impact

Transformatie winkelcentrum naar nieuw gemeentehuis

Transformatie winkelcentrum naar nieuw gemeentehuis

Door de verhuizing van het gemeentehuis naar een groot winkelcentrum middenin Oosterhout wordt de winkelleegstand aangepakt, het centrum versterkt en ruimte gecreëerd voor woningbouw.

Kwalitatieve waarde maatschappelijk vastgoed

Deze prijswinnende afstudeerscriptie doet een aanzet tot een maatschappelijk vastgoeddashboard dat naast financiële ook maatschappelijke waarden weergeeft.

Loading