Tag: Metafoor

Artikel
‘Nu nog meer focus op maatschappelijk rendement’

Metafoor ondersteunt gemeenten bij implementatie NEN 8026, de nieuwe norm voor assetmanagement. Zo wordt een volgende stap gezet in de professionalisering van het publiek maatschappelijk vastgoed.

Artikel
Economisch claimrecht in onderwijshuisvesting

Wat gebeurt er met het economische eigendom van de gemeente, indien de school ophoudt om als zodanig te bestaan. Is de gemeente haar investeringen dan permanent kwijt, nu zij in beginsel niet de juridische eigendom heeft?

Artikel

Opvang Oekraïense ontheemden vraagt veel van gemeenten

Opvang Oekraïense ontheemden vraagt veel van gemeenten

Veel gemeenten worstelen met het organiseren van noodopvang voor doelgroepen als ontheemde Oekraïners, statushouders en spoedzoekers. Haast en urgentie spelen een belangrijke rol, maar hoe ga je hier goed mee om, nu en in de toekomst? Een lastig...

Loading