Tag: onderwijs

Inspiratiegids voor afvalvrije scholen

| Door IVVD

Inspiratiegids voor afvalvrije scholen

Niet alleen de scholen, maar ook gemeenten, inzamelaars en NME-centra spelen een belangrijke rol op het gebied van bijvoorbeeld educatie en afvalinzameling. Deze partijen hebben ondertussen al veel ervaringen opgedaan. Rijkswaterstaat heeft...

Grootste deel van leerlingen voelt zich veilig op school

Het percentage vo-leerlingen dat zich veilig voelt op school is vanaf 2006 tot 2018 door de jaren heen stabiel gebleven en schommelt tussen de 93% en 97%. Dat staat in de Veiligheidsmonitor 2018 van het ministerie van OCW die op 21 december 2018...

Loading