Tag: Overige Gemeentelijke Gebouwen

Krijg meer grip op de verduurzamingsopgave

Krijg meer grip op de verduurzamingsopgave

Het combineren van onderhoud en verduurzamingsmaatregelen biedt financiële voordelen: de investeringen zijn dan al gedeeltelijk gedekt. Dat vraagt wel om een andere manier van denken.

Transformatie winkelcentrum naar nieuw gemeentehuis

Transformatie winkelcentrum naar nieuw gemeentehuis

Door de verhuizing van het gemeentehuis naar een groot winkelcentrum middenin Oosterhout wordt de winkelleegstand aangepakt, het centrum versterkt en ruimte gecreëerd voor woningbouw.

Gelijke tarieven voor sport, cultuur en welzijn

Gelijke tarieven voor sport, cultuur en welzijn

Gelijke monniken, gelijk kappen. Nijkerk trekt de tarieven voor sport, cultuur en welzijn in de gemeente gelijk. Het is niet meer te achterhalen hoe deze tarieven zijn opgebouwd.

Oud gemeentehuis nu circulair donorgebouw

Oud gemeentehuis nu circulair donorgebouw

Het oude gemeentekantoor van Wijchen wordt geoogst. Het oude gebouw wordt ontmanteld en komt weer terug als grondstof voor de nieuwbouw.

Nieuwe Stadswinkel Tilburg duurzaam en circulair

In Tilburg wordt Stadskantoor 2 duurzaam gerenoveerd tot Stadswinkel. De gemeente werkt hiermee verder aan de verduurzaming van het vastgoed na de renovatie van het Stadhuis.Op 18 april wordt het nieuwe Stadhuis van Tilburg officieel geopend....

Stadskantoor Venlo binnen tien dagen smart building

Stadskantoor Venlo binnen tien dagen smart building

Stadskantoor Venlo is binnen tien dagen omgeturnd tot een smart building met 510 sensoren. Deze BeSafe-sensoren van BeSense moeten in combinatie met een werkplekreserveringsysteem en een online dashboard een veilige terugkeer naar de werkvloer na...

Techniek en traditie hand in hand in vernieuwde stadhuis Hengelo

Het vernieuwde stadhuis van Hengelo is onlangs geopend. Het rijksmonument uit 1961, ontworpen door architect J.F. Berghoef is gerenoveerd en uitgebreid met een nieuw stadskantoor. Duurzaamheid speelde een belangrijke rol bij de...

Loading