Tag: PO/VO

Bekend kantoorpand wordt schoolgebouw

Bekend kantoorpand wordt schoolgebouw

Het iconische Zandkasteel, het oude ING-hoofdkantoor, worden in opdracht van de gemeente Amsterdam getransformeerd naar huisvesting voor een Internationale School.

Samen werken aan de leeromgeving van morgen

Samen werken aan de leeromgeving van morgen

Betekenisvolle leer- en werkomgevingen zijn van groot belang in het onderwijs. We streven steeds meer naar omgevingen waar mensen samenkomen om te leren, te werken en te ontmoeten.

Krijg meer grip op de verduurzamingsopgave

Krijg meer grip op de verduurzamingsopgave

Het combineren van onderhoud en verduurzamingsmaatregelen biedt financiële voordelen: de investeringen zijn dan al gedeeltelijk gedekt. Dat vraagt wel om een andere manier van denken.

Tempo maken met realisatie goede schoolgebouwen

Tempo maken met realisatie goede schoolgebouwen

Hoewel het nieuwe kabinet investeert in onderwijs, wordt er in het coalitieakkoord niet gesproken over schoolgebouwen. Een integrale benadering is nodig.

Onderwijs zonder barrières

Onderwijs zonder barrières

De intentie van dit Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC) is om onderwijs, opvang en zorg voor alle kinderen in één centrum samen te brengen

Verduurzamen biedt kansen

Verduurzamen biedt kansen

De opgave in onderwijsland is enorm. De scholenvoorraad is sterk verouderd en er gelden steeds strengere eisen op het gebied van duurzaamheid. Een integrale aanpak is hierbij een must.

Loading