Tag: PO/VO

Verduurzamen biedt kansen

Verduurzamen biedt kansen

De opgave in onderwijsland is enorm. De scholenvoorraad is sterk verouderd en er gelden steeds strengere eisen op het gebied van duurzaamheid. Een integrale aanpak is hierbij een must.

Nieuw Programma van Eisen Frisse Scholen

Nieuw Programma van Eisen Frisse Scholen

De nieuwe versie is aangepast aan recente eisen en thema’s en is daarmee weer in lijn gebracht met de huidige wetgeving en richtlijnen. Op weg naar energiezuinige en gezonde schoolgebouwen !!

Optimaal ventileren op scholen

Optimaal ventileren op scholen

Door op de juiste manier de vervuilde binnenlucht af te voeren en verse buitenlucht toe te voeren kunnen scholen zorgen voor een prettige leer- en werkomgeving.

Er komt de komende jaren veel op ons af

Er komt de komende jaren veel op ons af

Krimp is een belangrijk onderwerp voor Carmel. Op sommige locaties kan de leegstand zelfs oplopen naar 35%. Met uiteraard grote gevolgen voor de huisvestingskosten.

Loading