Tag: Renovatie

Denk in mogelijkheden, niet in beperkingen

Denk in mogelijkheden, niet in beperkingen

Het Rijksmuseum in Amsterdam behaalde de hoogst haalbare score voor BREEAM-NL In-Use met een breed opgezet duurzaamheidsprogramma uniek voor musea.

Nieuwe Stadswinkel Tilburg duurzaam en circulair

In Tilburg wordt Stadskantoor 2 duurzaam gerenoveerd tot Stadswinkel. De gemeente werkt hiermee verder aan de verduurzaming van het vastgoed na de renovatie van het Stadhuis.Op 18 april wordt het nieuwe Stadhuis van Tilburg officieel geopend....

Handboek Circulair Renoveren voor woningcorporaties

Handboek Circulair Renoveren voor woningcorporaties

Het Handboel Circulair Renoveren geeft woningcorporaties handvattenom verbouwingen en renovaties op een circulaire manier uit te voeren.Woningcorporaties kunnen de gebouwen die zij in hun bezit hebben, renoveren en verduurzamen...

Ons Tweede Huis nu eigenaar voormalige locatie Spaarne Gasthuis

De zorgorganisatie wil in het huidige grotendeels leegstaande ziekenhuisgebouw zorg endienstverlening aan haar cliënten realiseren in combinatie met een eerstelijns gezondheidscentrum.Ons Tweede huis gaat in het huidige grotendeels...

Gebruikers hebben hun wensen kunnen inbrengen

Gebruikers hebben hun wensen kunnen inbrengen

Het Kennemer Sportcenter wordt door SRO beheerd en geëxploiteerd. Bij de renovatie van deze multifunctionele sportaccommodatie hebben de gebruikers hun wensen kunnen inbrengen. Daarnaast is er optimaal gebruikgemaakt van de financiële ruimte die...

Samenspel sleutel voor succes tijdens renovatie woonzorgcentrum

Woonzorgcentrum d’Oude Raai in Amsterdam is getransformeerd tot een verpleeghuis. Goed samenspel tussen opdrachtgever Cordaan en uitvoerder Dura Vermeer was hier de sleutel tot succes.D’Oude Raai was een typisch Amsterdams verzorgingshuis....

Loading