Tag: Seniorenhuisvesting

Visiegericht bouwen voor het langer thuis wonen

Toekomstbestendig en levensloopbestendig bouwen voor ouderen kan door het woonzorgvastgoed onderdeel te maken van de wijk. Woningen met een kleinschalige uitstraling waar mensen beschut kunnen wonen

Datagestuurd inzicht over het wonen voor senioren

Bouwen voor senioren is dé sleutel in de wooncrisis, maar de verschillen in woonwensen van ouderen zijn groot. Waar de ene oudere een woonhof in een groene omgeving verkiest, gaat een ander liever voor zelfstandig wonen in een stadsappartement.

Zorgwoningen in monumentale school

Zorgwoningen in monumentale school

Voor één euro verkoopt de gemeente Kampen een monumentale school en geeft zo de mogelijkheid daarin zorgappartementen te realiseren

Domesta biedt basistuinen aan

Domesta biedt basistuinen aan

Om hun buurten leefbaar te houden, biedt woningcorporatie Domesta onderhoudsvriendelijke, groene en betaalbare basistuinen aan.

Alle ouderen een gezond thuis

Alle ouderen een gezond thuis

Syntrus Achmea en Zilveren Kruis pleiten voor een doorbraak op de woningmarkt door veel meer specifiek voor de groeiende groep alleenstaande senioren te bouwen.

Loading