Tag: Standaardisatie Bouw

Standaardisatie bouw school in Oosterhout

Standaardisatie bouw school in Oosterhout

Met modulaire, verplaatsbare en circulaire units wil de gemeente Oosterhout kunnen inspelen op de cyclus van groei en krimp waarmee scholen doorgaans te maken hebben.

Standaardisatie van scholenbouw

Standaardisatie van scholenbouw

Ronde Tafel Gesprek : Wat verstaan we onder standaardisatie van scholenbouw, waarom willen we standaardiseren en wat betekent dat voor de opdrachtgever?

Met leasewoningen de voorraad betaalbare huurwoningen uitbreiden

Met sociale leasewoningen de circulaire economie een zetje geven. De leasewoningen moeten de circulaire economie aanzwengelen en het tekort aan betaalbare woningen verminderen.[caption id="attachment_40128" align="alignright"...

Sneller en goedkoper sociale huurwoningen bouwen

De vraag naar betaalbare sociale huurwoningen is groter dan het aanbod en de bouwkosten stijgen. In Zuidoost Brabant werken gemeenten en woningcorporaties in een pilot met elkaar samen om sneller en goedkoper sociale huurwoningen te bouwen. De...

Energietransitie gebouwde omgeving kan sneller en goedkoper

De energietransitie in de gebouwde omgeving gaat te langzaam. De klimaatdoelen voor 2050 dreigen hierdoor niet te worden gehaald. TNO stelt daarom een aanpak voor gebaseerd op groepen van gebouwen met vergelijkbare kenmerken waarop een...

Sneller en goedkoper sociale huurwoningen realiseren

Dertien woningcorporaties in Zuidoost Brabant bundelen hun krachten bij de realisatie van duizenden gestandaardiseerde sociale huurwoningen. Met de pilot hopen de woningcorporaties een oplossing te vinden voor de krapte op de woningmarkt.Het...

Loading