Tag: Technasium

Technasium groeit tot netwerk van 100 middelbare scholen

Aan de middelbare scholen De Breul, CSG Prins Maurits, Huizermaat en Ir. Lely Lyceum is het predicaat Technasium toegekend. Zij hebben aangetoond aan de kwaliteitseisen te voldoen die door Stichting Technasium gesteld worden aan het predicaat. Op...

Loading