Tag: Trends

RegioCampus Emmen: kansen voor onderwijs en bedrijfsleven

Een plek met mbo, hbo, ook onderwijs op universitair niveau én waar nieuwe kennis en onderzoek aan het regionale bedrijfsleven verbonden wordtGedeputeerde Staten hebben het zogeheten pre-Masterplan RegioCampus Emmen vastgesteld. Hierin...

Vastgoedstrategie

Rotterdammers aan zet in nieuwe wijkdemocratie

| Door Odette Koldewey

Rotterdammers aan zet in nieuwe wijkdemocratie

Een nieuwe wijkdemocratie waarin Rotterdammers meebeslissen waar het geld aan wordt besteed en welke initiatieven van medebewoners worden uitgevoerd.Vanaf 2022 meer zeggenschap voor Rotterdammers over hun eigen wijk. Een nieuwe wijkdemocratie...

Vastgoedstrategie

Voorbeeldproject sociale huur voor kwetsbare doelgroepen

| Door Odette Koldewey

Voorbeeldproject sociale huur voor kwetsbare doelgroepen

Het project is een uitstroomvoorziening. De bewoners stromen uiteindelijk uit naar geheel zelfstandige woonruimte om zo volledig deel te kunnen nemen aan de maatschappijWoningcorporatie Arcade en ggz-instelling Parnassia gaan op het...

Zorg en Wonen

Unieke inkijk op onderwijs op afstand

| Door Odette Koldewey

Unieke inkijk op onderwijs op afstand

Uitkomst Monitor hybride onderwijs: de rol van leraar, leerling en ouder verandertTijdens de periode van onderwijs op afstand is de samenwerking tussen leraren, leerlingen en ouders veranderd. Een goed samenspel tussen leraar,...

Vastgoedstrategie

Negatief effect door corona op commercieel vastgoed

| Door Odette Koldewey

Negatief effect door corona op commercieel vastgoed

Door de pandemie wordt door de DNB een prijsdaling van 11 tot 34% verwacht van het commercieel vastgoed. Ook het IMF waarschuwt.De Nederlandse Bank waarschuwt dat de prijzen van commercieel vastgoed de komende tijd kunnen dalen. Dit komt niet...

Financiering

Duurzaamheidsparagraaf taxaties wint terrein

| Door Odette Koldewey

Duurzaamheidsparagraaf taxaties wint terrein

De duurzaamheidsparagraaf wordt standaard bij een taxatie. Door het uitvoeren van meer taxaties met duurzaamheidsparagraaf worden zo ook meer referenties opgebouwd.Met meer oog voor energetische prestaties en aandacht voor...

Financiering

Eerste circulaire keukens bij renovatieproject Woonpartners

Woonpartners plaatst als eerste woningcorporatie 24 circulaire keukens tijdens een renovatieproject in Helmond. Hiervoor hebben ze een overeenkomst gesloten met duurzaam ondernemer Chainable.[caption id="attachment_40132" align="alignright"...

Circulair Vastgoed

Loading