Tag: Vastgoedplanning

GPR-software maakt moeilijke materie makkelijk

GPR-software maakt de materie meetbaar en bespreekbaar. Het is ontstaan uit een uitgesproken visie op duurzaam bouwen. Van visievorming tot en met de uitvoering in de dagelijkse praktijk.

Ambitie is sneller geformuleerd dan gerealiseerd

Ambitie is sneller geformuleerd dan gerealiseerd

Een prachtig duurzaamheidsbeleid op papier maar dit wordt vaak niet goed vertaald naar het eigen vastgoedbeheer. Het gevolg is dat vastgoedafdelingen moeite hebben om de ambities bij te benen.

Optimaal ventileren op scholen

Optimaal ventileren op scholen

Door op de juiste manier de vervuilde binnenlucht af te voeren en verse buitenlucht toe te voeren kunnen scholen zorgen voor een prettige leer- en werkomgeving.

Er komt de komende jaren veel op ons af

Er komt de komende jaren veel op ons af

Krimp is een belangrijk onderwerp voor Carmel. Op sommige locaties kan de leegstand zelfs oplopen naar 35%. Met uiteraard grote gevolgen voor de huisvestingskosten.

Beslisboom verduurzaming mbo en hbo

Beslisboom verduurzaming mbo en hbo

De Beslisboom Verduurzaming mbo/hbo geeft in drie stappen globale oplossingen en globale kostenindicaties voor de verduurzaming van het onderwijsvastgoedDe Beslisboom verduurzaming helpt om als mbo- of hbo-instelling een aanpak te...

Loading