Tag: Woonvisie

Onderzoek aanpak van wonen en zorg voor ouderen

| Door Odette Koldewey

Onderzoek aanpak van wonen en zorg voor ouderen

Om ouder wordende bewoners passend te huisvesten zal de woningvoorraad van Nederlandse gemeenten moeten veranderen. Dit blijkt eens te meer uit onderzoek van SiRM en Finance Ideas waarbij de woonvisies van 339 gemeenten zijn onderzocht op de...

Zorgzaam dorp zonder schotten

| Door Odette Koldewey

Zorgzaam dorp zonder schotten

In het Groningse Uithuizen wordt gewerkt aan een nieuw en uniek woonzorgconcept. De zorgorganisaties Noorderzorg, Cosis en Lentis slaan hier de handen ineen. Samen met planontwikkelaar FAME ontwikkelen ze een project waarin wonen, ontmoeten,...

Beter wonen in Rotterdamse huurwoningen

| Door IVVD

Beter wonen in Rotterdamse huurwoningen

Op woensdag 11 december ondertekenden de Rotterdamse woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente Rotterdam de prestatieafspraken 2020 – 2021. In deze afspraken staat hoe de partijen samenwerken aan betere en aantrekkelijke huurwoningen en...

Meer zorgvastgoed in de sociale huursector

| Door IVVD

Meer zorgvastgoed in de sociale huursector

Interview met Bert Moormann, directeur woningcorporatie Domesta - Woningcorporaties moeten zich meer inzetten voor de realisatie van zorgwoningen, anders belandt een grote groep huurders tussen wal en schip. Hij houdt een warm pleidooi voor een...

Loading