Taskforce Energietransitie Soest van start

| Door IVVD

Een CO2 neutraal Soest en Soesterberg in 2050 dat is het einddoel van de energietransitie. Energietransitie is het proces om tot structurele veranderingen in energieopwekking en energiegebruik te komen. Dat gaat over de overstap naar duurzame vormen van elektriciteit, warmte, energieopslag, de infrastructuur en mobiliteit. De gemeente Soest stelt samen met de taskforce een programmaplan op met daarin alle zaken die we de komende vijf jaar gaan doen om de energietransitie goed te kunnen laten verlopen. Het programma pakken we samen met partners, stakeholders en inwoners op.

Foto: leden Taskforce Energietransitie Soest
V.l.n.r.; Remco Dorrestijn namens mobiliteit, Judith de Pagter voorzitter van de Soester Zakenkring, namens werken, Menno Westveld Energie Actief Soest (EAS) namens wonen, wethouder Nermina Kundic, Annelinda van Dijck namens de Alliantie (wonen), Evert ten Kate namens het BPD (werken) en Diana Paarlberg namens Portaal/ (wonen).

Wie zitten er in de taskforce?
De Taskforce is net als het programma opgezet aan de hand van de pijlers wonen, werken, mobiliteit en de gemeente als voorbeeld.
Voor het onderdeel ‘wonen’ nemen de corporaties Portaal, de Alliantie en het inwonerscollectief Energie Actief Soest zitting in de taskforce. Voor de pijler ‘werken’ zijn dat de Soester Zakenkring en het Bedrijvenplatform Duurzaamheid en voor ‘mobiliteit’ is dat een transporteur en namens de gemeente is dit wethouder Nermina Kundic.

Wethouder Nermina Kundic: “Ik ben trots dat er vanuit de samenleving van Soest een taskforce is gerealiseerd waarmee we gezamenlijk kunnen sturen op de manier waarop we in Soest de energietransitie vormgeven. Juist vanuit het bedrijfsleven, wonen en mobiliteit. We hebben hiermee een taskforce met enthousiaste en betrokken mensen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen de juiste keuzes gaan maken in deze transitie met aandacht voor alle verschillende belangen die er zijn. We willen mensen helpen in het maken van stappen in hun eigen woon- en leefomgeving waarbij betaalbaarheid, gemak, comfort belangrijke voorwaarden zijn.”

De projecten tot en met 2025
De komende periode gaat de gemeente Soest samen met de Taskforce Energietransitie en haar achterban projecten bepalen voor de periode tot en met 2025.
De energietransitie zal steeds meer zichtbaar worden voor alle inwoners uit Soest en Soesterberg. Zo wil de taskforce inwoners en bedrijven stimuleren en faciliteren bij het verduurzamen van woningen of bedrijfspanden, het opwekken van energie, het op termijn stoppen met het gebruiken van aardgas, het opslaan van energie en het overstappen op duurzame vervoersopties.
Ook wordt er onderzocht hoe er duurzame elektriciteit opgewekt kan worden, hoe er alternatieve warmtevoorzieningen gerealiseerd kunnen worden en hoe energie kan worden opgeslagen buiten de gebouwde omgeving van de gemeente Soest.