Technasium groeit tot netwerk van 100 middelbare scholen

| Door IVVD

Aan de middelbare scholen De Breul, CSG Prins Maurits, Huizermaat en Ir. Lely Lyceum is het predicaat Technasium toegekend. Zij hebben aangetoond aan de kwaliteitseisen te voldoen die door Stichting Technasium gesteld worden aan het predicaat. Op 16 september wordt het predicaat officieel aan de scholen uitgereikt. De 4 scholen zijn nu volwaardig partner in het landelijke technasiumnetwerk dat dan de mijlpaal van 100 technasiumscholen bereikt.

Mijlpaal: 100 technasiumscholen
Het Technasium is in 16 jaar tijd uitgegroeid tot een landelijk dekkend netwerk van 100 technasiumscholen. Op woensdag 16 september wordt deze mijlpaal gevierd. De Breul (Zeist), CSG Prins Maurits (Middelharnis), Huizermaat (Huizen) en Ir. Lely Lyceum (Amsterdam) krijgen officieel het predicaat Technasium uitgereikt. Ook ondertekenen ze het samenwerkingsconvenant met het regionale technasiumnetwerk waar ze bij aansluiten.

Ria Sluiter, directeur van Stichting Technasium, is zeer verheugd met de toetreding van de 4 scholen:

“Ik ben trots dat we als landelijk technasiumnetwerk deze mijlpaal hebben bereikt. Bovenal ben ik er erg blij mee dat middelbare scholieren overal in Nederland kunnen kiezen voor het Technasium, omdat we met honderd scholen altijd in de buurt zijn”.

Predicaat Technasium
De Breul, CSG Prins Maurits, Huizermaat en Ir. Lely Lyceum hebben afgelopen schooljaar het introductieprogramma met goed gevolg doorlopen en voldoen aan alle kwaliteitseisen voor predicaatverlening van Stichting Technasium. Met ingang van schooljaar 2020-2021 mogen de 4 scholen daarom het predicaat Technasium voeren en van start gaan met het technasiumonderwijs in de brugklas. Met dit predicaat beschikt een school over een kwaliteitskeurmerk voor innovatief bètatechnisch onderwijs op havo en vwo. De scholen zijn nu volwaardig partner in het landelijke technasiumnetwerk.

Samenwerking
Technasiumscholen werken samen in 18 regionale netwerken. In een netwerk werken meerdere scholen gezamenlijk aan de ontwikkeling en kwaliteit van hun technasiumonderwijs. Ook zoeken ze actief verbinding met het bedrijfsleven en het hoger onderwijs. De 4 nieuwe scholen zijn aangesloten bij het technasiumnetwerk in hun regio en kunnen zo direct profiteren van de kennis en ervaring van de andere scholen.

Technasium: bètatechnisch projectonderwijs op havo en vwo
De 100 technasiumscholen bieden aan ruim 35.000 havo- en vwo-leerlingen uitdagend en actueel bètatechnisch projectonderwijs, zodat ze gemotiveerd en goed toegerust zijn voor hun vervolgopleiding. Technasiumleerlingen doen al vroeg ervaring op met uiteenlopende sectoren, beroepen, onderwerpen en vraagstukken binnen de bètatechniek.

Onderzoek & Ontwerpen (O&O)
Voor technasiumleerlingen staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal, waarbij ze in teamverband werken aan actuele, levensechte projecten. Dat gebeurt vanaf de brugklas tot en met het examen. Binnen het technasiumonderwijs ontwikkelen leerlingen de competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen de bètatechniek. Zoals creativiteit, ondernemendheid, communicatie, zelfsturing, samenwerking en projectmatig werken.

Technasiumdocenten zijn speciaal opgeleid om het examenvak Onderzoek & Ontwerpen te geven. Ze hanteren een activerende didactiek en coachen leerlingen bij hun projecten. Ieder Technasium beschikt over een multifunctionele werkplaats. Er wordt gedurende het hele onderwijsprogramma nauw samengewerkt met bedrijfsleven en hoger onderwijs. Docenten ontwikkelen samen met bedrijven en organisaties uit de regio, ieder schooljaar nieuwe projecten voor de leerlingen. De actualiteit en echtheid van de opdrachten vormt de basis van het technasiumonderwijs.