Tempo maken met realisatie goede schoolgebouwen

| Door Odette Koldewey

Hoewel het nieuwe kabinet investeert in onderwijs, wordt er in het coalitieakkoord niet gesproken over schoolgebouwen. Een integrale benadering is nodig.

PO-Raad, VO-raad en VNG komen binnenkort met een plan van hoe er voortvarend gewerkt kan worden aan de aanpak van slechte schoolgebouwen.

Gemiste kans
Hoewel het nieuwe kabinet investeert in onderwijs, wordt er in het coalitieakkoord niet gesproken over schoolgebouwen. ‘Dat is een gemiste kans’, volgens Freddy Weima, voorzitter PO-Raad. ‘Schoolbesturen en gemeenten hebben structurele bekostiging nodig om verouderde schoolgebouwen aan te pakken. We zien dat Den Haag nu steeds subsidieregelingen optuigt, bijvoorbeeld om de ventilatie op schoolgebouwen te verbeteren. De subsidieregeling gaat er echter vanuit dat schoolbesturen en gemeenten zelf 70% financieren en dat geld is er nu eenmaal niet. We weten dat slechte ventilatie invloed heeft op de leerprestaties en gezondheid van leerlingen en onderwijspersoneel. Zo’n subsidieregeling is teveel symboolpolitiek en geen structurele oplossing voor de problemen die er zijn.’

Integrale benadering nodig
Een integrale benadering is nodig waarbij de knelpunten in samenhang worden aangepakt. Door het optuigen van verschillende subsidie-regelingen worden individuele issues verholpen, maar niet het gehele schoolgebouw toekomstbestendig gemaakt. ‘Op die manier geef je uiteindelijk meer geld uit dan nodig en worden schoolgebouwen een soort lappendeken van deeloplossingen”, vindt Weima. ,,Je laat de motor van je auto toch niet meer vervangen als je auto eigenlijk niet meer voldoet? Dát is precies wat we nu wel doen als het gaat om schoolgebouwen.’

PO-Raad, VO-raad en VNG komen binnenkort met een plan van hoe er voortvarend gewerkt kan worden aan de aanpak van slechte schoolgebouwen.

Lees Whitepaper Onderwijshuisvesting. In dit whitepaper schetsen de PO-Raad en de VO-raad de belangrijkste problemen en oplossingen.
Ga ook naar het thema “Huisvesting” op de website van de VO-Raad.