Thuis in Toekomst helpt mensen in kwetsbare positie

| Door Dieuwke van Vuure

Aan de rand van Almere Oosterwold, prachtig gelegen aan het bos, ligt De Bostuin. Een sociaal en duurzaam woonproject voor mensen in een kwetsbare positie. Hier krijgen mensen niet enkel een betaalbaar dak boven hun hoofd, maar ook de mogelijkheid om op te krabbelen en te werken aan talentontwikkeling.

In De Bostuin wordt letterlijk en figuurlijk gebouwd aan de toekomst van mensen, stelt initiatiefnemer Louk Burgers van consortium Thuis in Toekomst. ‘We zijn een sociale vastgoedontwikkelaar, maar het gaat bij ons over meer dan alleen dat dak boven je hoofd. Het gaat over de toekomst van mensen in een kwetsbare positie. Huisvesting is daarbij belangrijk, maar sociale activering misschien nog wel belangrijker. Wij proberen in een healing environment een plek te bieden waar mensen hun talenten kunnen ontwikkelen, zodat ze op termijn kunnen doorstromen naar een huur- of koopwoning.’

De twee hectare grootte locatie van De Bostuin is in eigendom van Meerwonen, een belangrijke partij in het consortium. Samen met de overige partners faciliteert Meerwonen wooncoöperaties door ondersteuning te bieden bij gebiedsontwikkeling, vastgoedontwikkeling, de financiering en het businessplan. Oprichter Stefan van Uffelen is vanaf de start betrokken bij project De Bostuin. ‘We moeten stoppen met voorschrijven wat goed is voor anderen, maar wel mensen faciliteren om tot hun doel in het leven te komen. Dat is wat we in Almere Oosterwold met De Bostuin doen.’

Unieke woonplek
De Bostuin bestaat uit drie kleine woongebouwen met 81 kamers en een gezamenlijk buurthuis. Het project is duurzaam en vrijwel autarkisch. Burgers: ‘Wij kijken hoe we mensen in een kwetsbare positie verder kunnen helpen in hun leven. Dat doen we niet top-down, maar samen met de bewoners. Samen met de beheerder bouwen zij aan hun leefgemeenschap, waarbij ieder z’n eigen talenten kan ontwikkelen. De een werkt in de tuin, de ander in de keuken en weer een ander in het onderhoud van de gebouwen.’

Met De Bostuin biedt Thuis in Toekomst een unieke woonplek waar woningcorporaties niet in kunnen voorzien. Het project biedt dat extra duwtje in de rug dat nodig is om mensen in een kwetsbare positie verder te helpen. Het initiatief heeft veel partners uit het maatschappelijke middenveld. Mede daardoor hebben de bewoners meer perspectief en meer kansen. Van Uffelen: ‘Door mensen te activeren en te stimuleren vergroten we de zelf- en samenredzaamheid. De zorgvraag van deze mensen neemt hierdoor in de regel snel af.’

Louk Burgers: ‘Wij bieden een healing environment waar mensen hun talenten kunnen ontwikkelen’

Vragers en dragers
Per locatie zoeken de mensen van Thuis in Toekomst naar de juiste balans van bewoners. Burgers: ‘We hebben een wisselende groep van actieve bewoners. We hebben vragers, mensen die extra steun nodig hebben, en dragers. De dragers wonen meestal al wat langer op een locatie. Zij helpen de vragers en sturen bij waar dat nodig is. Zo ontstaat er, in samenwerking met de sociaal beheerder, een sterke community waar de mensen leren hun eigen boontjes te doppen. Vragers worden op termijn dragers en dragers stromen door naar andere woonvormen.’

Instroom komt vooral vanuit wijkteams van gemeenten, woningcorporaties en het Leger des Heils. ‘Gemeenten zijn blij dat wij een soort doorstroomlocaties ontwikkelen’, stelt Van Uffelen. ‘Wij bieden de extra steun die woningcorporaties niet kunnen bieden.’ Met 4% aan mutaties verandert de samenstelling van de woongroepen volgens Van Uffelen regelmatig. ‘We zijn continu gesprekspartner voor de gemeenten. Dat maakt het intensief, maar zorgt ook dat we continu voor mensen het verschil kunnen maken. En daar doen we het tenslotte voor.’

Sociaal gedreven
Thuis in Toekomst is dan wel sociaal gedreven, het consortium werkt wel altijd vanuit een zakelijke businesscase. Van Uffelen: ‘We koppelen kennis, kunde en ervaring aan elkaar en werken met professionele partners zoals Dura Vermeer. We bieden daarbij allerhande samenwerkingsvormen, van enkel het sociaal beheer van een locatie tot en met het technisch beheer. We kopen samen met onze partners ook locaties aan die we vervolgens samen met de bewoners ontwikkelen tot inspirerende leefomgevingen. Door deze locaties met de bewoners te ontwikkelen, kunnen we de kosten laag houden.’

Stefan van Uffelen: ‘Door mensen te activeren, vergroten we de zelf- en samenredzaamheid’

Thuis in Toekomst is momenteel met drie gemeenten in gesprek over de ontwikkeling van nieuwe projecten. Bij twee van deze projecten zijn ook woningcorporaties aangehaakt. Burgers: ‘Wij zijn continu op zoek naar samenwerking met andere partijen zoals gemeenten en woningcorporaties. Maar we gaan hierbij wel altijd voor duurzame ontwikkelingen. We zijn absoluut niet subsidie gedreven. We gaan voor de lange termijn commitment, zowel met onze partners als met de bewoners van onze locaties.’

Wachtlijsten
Van Uffelen en Burgers zijn blij dat ze mensen die zijn vastgelopen in hun leven vooruit kunnen helpen. Maar het is volgens Van Uffelen niet één op één een succesverhaal. ‘Er zijn schrikbarend veel mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Mensen die in scheiding liggen, daklozen, ex-gedetineerden, statushouders zonder woning, noem maar op. We hebben voortdurend wachtlijsten en moeten helaas ook af en toe nee verkopen. We moeten daarbij ook telkens de balans in de gaten houden tussen vragers en dragers op een locatie.’

Burgers: ‘Met Thuis in Toekomst bieden wij mensen in een kwetsbare positie een betaalbare woning in een stimulerende omgeving. Het huis is daarbij een middel om de toekomst van deze mensen vorm te geven. Maar we helpen ze ook om anders naar de wereld te kijken en zichzelf opnieuw uit vinden. Veel van deze mensen hebben belemmerende overtuigingen die hun ontwikkeling in de weg zitten. Als wij die overtuigingen weg kunnen nemen en ze weer vertrouwen geven in eigen kunnen, dan kunnen we ze nieuwe kansen bieden. Zo kunnen ze vanuit hun eigen kracht, en met een beetje hulp van ons, hun leven een positieve wending geven.’