TNO draagt bij aan het versnellen van de transitie naar duurzaam vastgoed

| Door IVVD

TNO-samenwerking-400x250Tijdens het kenniscafé van Platform Duurzame Huisvesting op donderdag 11 mei, hebben de leden (waaronder TNO) van het Platform Duurzame Huisvesting de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor een versnelde transitie naar duurzaam vastgoed. De leden verbinden zich hiermee aan de nieuwe, strategische doelstellingen van het platform.

Het Platform Duurzame Huisvesting is de ketenregisseur die zich inzet voor een versnelde transitie naar duurzaam vastgoed. Vastgoed dat een bijdrage levert aan een energiezuinige, flexibele, comfortabele en gezonde werk- en leefomgeving. De leden van het platform zijn betrokken bij en spelen een leidende rol in de bouw, het onderhoud en beheer van gebouwen, het investeren en beleggen in gebouwen en het managen van gebouwgebonden faciliteiten.

Gezamenlijk zetten Facility Management Nederland (FMN), TNO, Rijksvastgoedbedrijf, Dutch Green Building Council, IVBN, TVVL, Vastgoed Belang, Bouwend Nederland, UNETO-VNI, NVDO, ISSO en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zich in om onze gebouwde omgeving toekomstbestendig te maken en houden.

Duurzaam bedrijfsvastgoed
De vastgoedsector moet een leidende rol gaan spelen in de versnelling naar duurzaam bedrijfsvastgoed. Deze versnelling kan worden bewerkstelligd wanneer partijen uit de hele vastgoedsector betrokken zijn, commitment tonen en collectief optrekken. Zij nemen daarmee gezamenlijk verantwoordelijkheid en bundelen kennis en veranderkracht voor een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving en versnelde energietransitie. Dit levert een bijdrage aan een energiezuinige, flexibele, comfortabele en gezonde werk- en leefomgeving.

Thema’s
De thema’s waar het platform zich dit jaar op richt zijn:

  • Het integraal opnemen van energiebesparing door vastgoedorganisaties in hun strategische organisatiedoelen.
  • Een eenduidige systeemaanpak waarbij gestreefd wordt naar kwaliteit voor gebruiker en gebouw op de lange termijn, een toekomstbestendige Slimme Verduurzaming.
  • Toekomstbestendig Vastgoed met een verdienmodel dat zich verbreedt van sturen op kosten, naar sturen op meerwaarde met een meetbare kwaliteitsimpuls voor mens, milieu en portemonnee.
  • Dit kennisintensieve samenwerkingsverband vormt een onafhankelijk en branche-overstijgend aanspreekpunt voor de vastgoedsector. Door de brede vertegenwoordiging in de huisvestingsketen, van opdrachtgever tot eindgebruiker, is het Platform een serieuze partner voor markt en overheid.

Transitie naar duurzaam vastgoed en TNO
Hoe richt u uw woning, kantoor of bedrijfspand zo in dat radiatoren, zonnepanelen, zonnecollectoren, energieopslag, luchtroosters, enzovoorts de meest energiezuinige of zelfs energiepositieve combinatie vormen? TNO helpt marktpartijen zoals ontwikkelaars, bouwers, woningbouwcorporaties en gemeenten die een gebied willen inrichten met het bedenken en uitwerken van optimale concepten. Het selecteren van de juiste oplossing of deeloplossing vraagt om brede en diepgaande kennis van complexe regelgeving, deelconcepten en toepassing in de praktijk. TNO denkt met bouwers en projectontwikkelaars mee over een geïntegreerd oplossingsconcept. Mede vanuit Europese projecten zijn wij in staat om die kennis te leveren.