Transactievolume zorgvastgoed doorbreekt 1 miljard euro

| Door IVVD

In 2019 bereikte het transactievolume in zorgvastgoed een lang verwacht record. In totaal kwam het transactievolume in deze categorie uit op 1,25 miljard euro, een groei van 32% ten opzichte van 2018. Het grootste deel van de transacties betreft zorgwoningen, met 83% van het totale volume. Het aandeel zorgwoningen in de woningbeleggingsmarkt komt daarmee uit op 11%. Het aandeel had veel groter kunnen zijn als er meer seniorenwoningen waren gebouwd. Dit zijn de eerste resultaten in het segment zorgvastgoed van het jaarlijkse onderzoek van Capital Value naar de ontwikkelingen op de woningbeleggingsmarkt.

Toegenomen internationale belangstelling
Net als in de woningbeleggingsmarkt neemt de belangstelling van internationale beleggers voor Nederlands zorgvastgoed toe. Het internationale aandeel in het transactievolume groeide in 2019 van 28% naar 38% en dit is grotendeels te danken aan een aantal omvangrijke transacties. Een voorbeeld daarvan is de transactie met het Amerikaanse Heitman dat het woonzorglandschap De Leyhoeve in Tilburg kocht voor 84 miljoen euro. Naast Amerikaanse fondsen droegen ook (institutionele) beleggers uit landen zoals België, Duitsland en Luxemburg bij aan de groei van het aandeel internationale investeerders. De verwachting is dat deze investeerders de komende jaren hun positie zullen blijven verstevigen.

Groot tekort aan nieuwbouw seniorenwoningen
Volgens branchevereniging Actiz zijn er de komende jaren miljardeninvesteringen nodig om de woningnood voor ouderen op te vangen. Ook in de Eerste Kamer is de behoefte aan seniorenwoningen aan de kaak gesteld vanuit de overtuiging dat het toevoegen van woningen in dit segment tot een betere doorstroming op de gehele woningmarkt zal leiden. Slechts circa een derde van het transactievolume in zorgvastgoed betreft nieuwbouw. Het aandeel nieuwbouw daalde van 41% in 2018 naar 36% in 2019. Doordat de uitbreiding van de voorraad achterblijft bij de groeiende vraag naar geschikte huisvesting voor senioren loopt het tekort aan deze woningen verder op.

Gunstig investeringsklimaat
Mede vanwege het oplopende aantal senioren in de samenleving vormen investeringen in zorgvastgoed een toekomstbestendige belegging. Beleggers hebben dan ook veel kapitaal beschikbaar om te investeren in zorgvastgoed en seniorenwoningen. Dat is belangrijk omdat het tekort aan seniorenwoningen niet alleen kan worden opgelost met het realiseren van nieuwbouw. Er zijn namelijk ook investeringen nodig voor het wegwerken van het kwalitatieve tekort in de veelal verouderde bestaande voorraad. Deze voorraad is grotendeels in eigendom van woningcorporaties en zorginstellingen.

Marijn Snijders, directeur Capital Value: “De analyse van Capital Value laat zien dat woningcorporaties en zorginstellingen in 2019 veel bestaand zorgvastgoed op de markt hebben gebracht. Zij verkochten dit jaar voor maar liefst 500 miljoen euro aan zorgvastgoed. Wij verwachten dat het aanbod van deze partijen de komende jaren verder zal groeien.”