Transformatie bedrijventerrein in uniek gemend-wonen project

| Door Odette Koldewey

In Amersfoort werken de corporaties Portaal en Omnia Wonen aan een uniek woningbouwproject. Het project De Pionier behelst de realisatie van 208 zelfstandige en betaalbare studio’s voor jongeren tot 30 jaar. Het moet de start vormen van de transformatie van een bedrijventerrein naar een woonwerkgebied.

De voorbereidende werkzaamheden door de ontwikkelende bouwer Plegt-Vos zijn middels gestart. Wat De Pionier bijzonder maakt is dat het om tijdelijke huisvesting voor tien jaar gaat en dat er jongvolwassenen van verschillende achtergronden gaan samenwonen. De woningen worden naar verwachting in februari 2021 geplaatst. Vanaf mei trekken de eerste bewoners in hun woningen.

Concept gemengd wonen
De studio’s van het gemend-wonen project zijn beschikbaar voor starters op de woningmarkt en voor jongeren die uit de maatschappelijke opvang komen en vanuit jeugdzorg op zich zelf gaan wonen. Zij worden begeleid in de stap naar zelfstandig wonen. De reguliere bewoners zijn jongeren tot 30 jaar die specifiek voor het concept gemengd wonen kiezen.

Creatieve werkunits
Het complex dat gerealiseerd wordt op bedrijventerrein de Kop van Isselt bestaat uit twee woongebouwen en een langgerekt gebouw voor gedeelde voorzieningen en creatieve werkunits. De groene buitenruimte tussen de gebouwen wordt een plek om te ontspannen en elkaar te ontmoeten.

Monique Govers, directeur-bestuurder van Omnia Wonen: ‘Mensen wonen in De Pionier zelfstandig, maar kijken wel naar elkaar om. Je helpt je buren bijvoorbeeld met klussen of gaat samen koken.’

Bouwen voor jongeren
Regiomanager Dorine Lommen van Portaal: ‘In deze tijd moeten mensen zelfstandig wonen die dat tot voor kort niet deden. Dat kan best lastig zijn. Dan is deze woonvorm een zachte landing voor ze. En met 208 extra woningen doen we iets aan de woningnood in Amersfoort en meer in het bijzonder voor de doelgroep jongeren.’

Transformatie bedrijventerrein
Met de realisatie van De Pionier wordt een eerste stap gezet in de transformatie van bedrijventerrein de Kop van Isselt naar een gemengd stedelijk gebied waar zowel gewoond als gewerkt wordt. Op het terrein komt ruimte voor duurzame woningbouw en kleinschalige werklocaties voor de creatieve industrie.

Bij de transformatie van het terrein spelen het blauw en groen belangrijke rollen voor klimaatadaptatie, gezond leven en woongenot. De Kop van Isselt moet uiteindelijk ook een autoluw gebied worden, waar voetgangers en fietsers voorrang hebben en waar milieuvriendelijk vervoer de maatstaf wordt.
Mogelijk wordt in het woonwerkgebied in de toekomst ook met een participatiemodel energie geproduceerd.