Triodos wil verduurzaming bestaande woningen stimuleren met nieuwe hypotheek

| Door IVVD

infographic-huis-zuiniger-in-zeven-stappen-300x317Triodos Bank gaat met huizenbezitters al bij aanvang van de hypotheek de toekomstige energiebesparingsmaatregelen bespreken. Iedere klant krijgt al in vroegtijdig stadium een maatwerk energieadvies. Dit leidt tot heel specifiek inzicht in te treffen duurzaamheidsmaatregelen, die direct ingepast worden in de hypotheek.

Energiebespaarlening
De maatregelen om de woning te verduurzamen zijn te financieren met een energiebespaarleningmet 50% korting op de rente. Maakt de woning een zogenaamde ‘energiesprong’, dan verlaagt Triodos Bank direct de hypotheekrente. Het aanbrengen van bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen en zonneboilers moeten op deze manier veel gemakkelijker zijn: verduurzamen van de woning moet bereikbaar worden voor iedereen.
De speciale lening is nieuw. Het is een maatregel om te stimuleren dat 5,3 miljoen bestaande woningen worden aangepast. Met het verduurzamen van bestaande woningen, wordt de CO2-uitstoot verlaagd. Dit is noodzakelijk om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen.

Sociale energietransitie
Matthijs Bierman, algemeen directeur van Triodos Bank in Nederland: “Er wordt nogal wat van de samenleving verwacht. De ‘sluiting’ van het gasveld in Groningen zorgt ervoor dat er drastische maatregelen nodig zijn. Maatregelen die veelal door de burger zelf moeten worden betaald. Het is niet ingewikkeld om bij nieuwbouw te zorgen voor energie neutrale woningen. De uitdaging zit hem in bestaand particulier woningbezit. Een sociale energietransitie is noodzakelijk maar moet ook wel zo financieel ingericht zijn dat dit voor menig huishouden haalbaar is. Vandaar onze speciale lening met 50% korting op de rente. Dit maakt het voor de woningbezitters mogelijk om de noodzakelijke stappen te zetten. Zeker als daarna ook nog eens de hypotheeklasten dalen. Wij denken dat dit aanbod er echt voor kan zorgen dat we mensen kunnen motiveren om maatregelen te nemen om van energielabel G naar bijvoorbeeld label B te komen. Op deze manier maken we verduurzamen mogelijk voor een grote groep mensen.”

Klimaatakkoord
Bierman: “In februari heeft het kabinet het startschot gegeven voor het Klimaatakkoord. Het doel is om in de zomer van dit jaar tot afspraken op hoofdlijnen te komen over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringt in 2030. In Nederland is de bebouwde omgeving voor 40% verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot. Daarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan het verduurzamen van woningen. Op dit moment heeft nog maar 28% van alle huizen een A- of B-label. Dus moeten circa 5,3 miljoen woningen een of meerdere labelsprongen maken. Uiteindelijk moeten alle woningen van het gas af of energieneutraal worden. Met onze nieuwe hypotheekmogelijkheden denken wij dat we een belangrijke rol kunnen spelen in deze ontwikkeling.”

Verduurzamen in stappen: vier voordelen
Consumenten die de hypotheek afsluiten hoeven niet in een keer alle maatregelen te nemen. De woning verduurzamen hoeft niet in een keer, dat kan ook in stappen. Stappen die vooraf al inzichtelijk zijn gemaakt. Als de woning eenmaal is verduurzaamd en van een beter energielabel is voorzien, dan ontvangt de eigenaar wat -Triodos Bank betreft logischerwijs – direct een lagere rente. Maar dat niet alleen. De consument krijgt meteen lagere energielasten en meer comfort. Bovendien is de woning couranter geworden en makkelijker verkoopbaar.