Twee multifunctionele gebouwen voor sport, zorg en horeca op Sportpark Harga in Schiedam

| Door IVVD

sportpark-harga-400x225MoederscheimMoonen Architects heeft samen met Van Kessel Sport en Cultuurtechniek de aanbesteding gewonnen voor sportpark Harga in Schiedam. Op het sportpark zullen twee multifunctionele verenigingsgebouwen worden gevestigd en een geheel nieuw terrein met diverse sportvelden worden aangelegd.

Het sportpark is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling waarbij park Harga een duurzame, gevarieerde en levensloopbestendige woonwijk wordt. In de huidige situatie zijn er op het sportpark reeds twee voetbalverenigingen gevestigd; SVV en HBSS. Deze voetbalverenigingen krijgen op het nieuwe sportpark een gezamenlijk gebouw. De omni-vereniging Hermes-DVS (voetbal, cricket, squash en rugby) wordt op het park ondergebracht in een multifunctioneel gebouw. In dit gebouw krijgt ook een gezondheidscentrum onderdak.

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp op Sportpark Harga. De gebouwen worden daarom zo toekomstbestendig mogelijk gemaakt. De plattegronden zijn flexibel en bij een groeiend ledenaantal kunnen de verenigingen gemakkelijk uitbreiden. Beide gebouwen worden vanuit een all-electric concept ontwikkeld. Zonnepanelen en een warmtepomp worden ingezet om duurzaam energie op te wekken en natuurlijk worden er diverse energiebesparende maatregelen getroffen zoals lage temperatuurverwarming en waterbesparende toiletten en douches. Ook voor de veldverlichting wordt op een duurzame manier energie opgewekt.

Het project onderscheidt zich van andere sportparken doordat veel gebruik wordt gemaakt van bestaande natuurwaarden. Zo ligt er straks bij oplevering geen kaal park maar zijn er al volwassen bomen aanwezig die het terrein een parkachtige uitstraling geven. Het sportpark is openbaar toegankelijk. Vele doelgroepen, niet alleen de leden van de verenigingen, kunnen van het sportpark gebruik gaan maken. In die zin betreft het project niet de realisatie van een sportpark maar meer een ‘park waar gesport wordt’.

Inmiddels is gestart met de eerste gebruikersoverleggen en is het ontwerpteam druk bezig om het ontwerp verder uit te werken naar de wensen van de toekomstige gebruikers en de gemeente.

Oplevering van het park staat gepland voor eind 2018.