Twentse scholen aan de slag met duurzame onderhoudsplannen

| Door IVVD

Scholen in Haaksbergen, Hof van Twente en Borne gaan samen energiebesparende maatregelen in de praktijk brengen. Drie Twentse gemeenten hebben de koppen bij elkaar gestoken om met elkaar aan de slag te gaan met de resultaten uit de energiescans van het project Duurzame Scholen Overijssel (DSO). Gemeenten, scholen en onderhoudspartijen uit de gemeenten Haaksbergen, Hof van Twente en Borne hebben gezamenlijk afgesproken hoe zij energiebesparende maatregelen voor hun schoolgebouwen in de praktijk gaan brengen.

Het project Duurzame Scholen Overijssel is een initiatief van Nieuwe Energie Overijssel die energiecoaches inzet om scholen te ondersteunen en te faciliteren om concrete stappen te zetten naar energieneutrale scholen. DSO heeft inmiddels ruim 500 scholen in Overijssel bijgestaan en gestimuleerd in hun energietransitie.

Over grenzen heen kijken
De scholen in deze drie gemeenten hebben de intentie uitgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn. Daarom hebben vertegenwoordigers van de gemeenten, scholen en onderhoudspartijen gezamenlijk afgesproken om energiemaatregelen voor hun schoolgebouwen structureel op te nemen in hun meerjarige onderhoudsplannen (MJOP). “Het is vrij uniek dat deze partijen samen aan de slag gaan om echt werk te maken van het verduurzamen van schoolgebouwen. We hebben allemaal dezelfde doelen, maar de belangen zijn verschillend. Over grenzen heen durven te kijken heeft zeker meerwaarde in dit proces. Daar is best wat lef voor nodig,” vindt projectleider Judith Siebring.

Van theorie naar praktijk
Vanaf 2017 heeft het project Duurzame Scholen Overijssel met energiescans zo’n 40 scholen in deze drie gemeenten inzicht gegeven in de kansen voor besparing van hun huidige schoolgebouwen. De volgende vraag was: hoe brengen we deze uitkomsten op een constructieve manier in de praktijk? En hoe verhoudt zich dat tot de onderhoudsplannen en de opgave waar gemeenten voor staan?

Integrale aanpak
De gemeenten Borne, Hof van Twente en Haaksbergen, die ook samenwerken in de Regionale Energie Strategie (RES) Twente, willen het verduurzamen van scholen samenvoegen met deze duurzaamheidsopgave. Op basis van de energiescans van DSO is er een plan geschreven, dat aansluit bij de ambitie van het project Duurzame Scholen Overijssel. Begin maart hebben deze gemeenten, scholen en onderhoudspartijen gesproken over hoe zij de uitkomsten van de energiescans praktisch kunnen toepassen en hun MJOP kunnen verduurzamen. Het is belangrijk dat de schoolbesturen de juiste opdracht weten te formuleren naar hun onderhoudspartij. Het is niet alleen een economische, maar ook duurzame opgave die ze integraal willen aanpakken.

Eerst de quickwins
De energiescans geven aan dat de energiebesparende maatregelen in drie categorieën zijn te vatten. Het gaat om quickwins, maatregelen die je direct kunt uitvoeren en om maatregelen die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. Daarnaast zijn er maatregelen voor de lange termijn die je meeneemt in de meerjarige onderhoudsplanning van de school.
De scholen hebben afgesproken dat zij de quickwins zo spoedig mogelijk gaan realiseren. De energiecoaches helpen daarbij. Bovendien krijgen de scholen enkele goede voorbeelden van een duurzaam MJOP. De schoolbesturen en onderhoudspartijen beginnen met het opstellen van een duurzaam MJOP voor één school per gemeente aan de hand van energiescans. Dit als voorbeeld voor de andere scholen die in een later stadium hun MJOP gaan verduurzamen. Voor de zomer volgt een vervolgbijeenkomst waarin de drie voorbeelden worden gebruikt om met elkaar het gesprek aan te gaan wat er nodig is, hoe dit geregeld kan worden en hoe dit gefinancierd kan worden.

Meer weten?
Is jouw school onderdeel van een wijkaanpak? Of overweeg je onderhoud of renovatie als aanleiding om je school te verduurzamen? Kijk op de projectpagina Duurzame Scholen of neem contact op met Judith Siebring, projectleider Duurzame Scholen Overijssel. Ons project biedt Energiecoaches en een Versnellingsteam, die klaarstaan om jullie verder te helpen.