Tynaarlo wijzigt vastgoedbeleid

| Door Odette Koldewey

De gemeente Tynaarlo wil de komende jaren flink gaan bouwen om de woningnood tegen te gaan. Ook wil de Drentse gemeente investeren in huisvesting van onderwijs aangezien een aantal scholen te maken heeft met ruimtegebrek.

Door een toenemende krapte op de woningmarkt en een onvoorzien sterke groei van het leerlingenaantal stapt Tynaarlo deels af van het beleid om locaties die zij in eigendom hebben af te stoten. Een nota uit 2017 is herzien om nieuwe ontwikkeling van diverselocaties mogelijk te maken. De ontwikkellocaties in Tynaarlo zijn volgens wethouder Hans de Graaf (accommodatiebeleid) schaars en daar moet de gemeente met dit nieuwe beleid op inspelen. ‘De omstandigheden zijn sinds 2017 veranderd, waardoor we voor sommige locaties een andere ontwikkeling voor ons zien dan eerder.’

Krapte op woningmarkt
De Graaf doelt onder meer op de toenemende krapte op de woningmarkt, die in Tynaarlo sterk voelbaar is. Daarnaast heeft een aantal scholen te maken met ruimtegebrek, omdat het aantal leerlingen sterker is gegroeid dan voorzien. Ook wil de gemeente haar bibliotheken en culturele instellingen opnieuw huisvestenen is de gemeente bezig met een grootscheepse operatie waarbij alle scholen en binnen sportaccommodaties worden gerenoveerd of nieuwbouw krijgen. Het aantal locaties dat beschikbaar is voor deze vraagstukken, is echter beperkt. Volgens wethouder Pepijn Vemer met onder andere wonen en onderwijs in zijn portefeuille heeft de nood de afgelopen jaren zien groeien. ‘De vraag naar woningen in onze gemeente is al jaren groot. Zowel naar huurwoningen als huizen voor starters en senioren.’ Daarbij is ook het aantal initiatieven voor alternatieve woonvormen, zoals tiny houses en seniorenhofjes volgens Vemer flink toegenomen. ‘Er zijn veel projecten gerealiseerd, groot en klein, maar ik heb ook initiatiefnemers af moeten houden. Om een initiatief te realiseren, heb je nu eenmaal eerst een locatie nodig.’

Groene gemeente
Volgens wethouder de Graaf is het voor de gemeente soms schipperen tussen de verschillende belangen. ‘Natuurlijk willen we als college iets doen aan de vraag naar woningen. Maar we vinden het ook belangrijk dat scholen, bibliotheken en andere maatschappelijke organisaties een goed dak boven hun hoofd hebben. Daarbij willen we ook de groene plattelandsgemeente blijven, die ervoor zorgt dat het hier zo fijn wonen is. Dat vraagt om zorgvuldige afwegingen over hoe je de beschikbare locaties gaat benutten.’Toch heeft het woonaanbod in Tynaarlo de afgelopen jaren al een flinke vlucht genomen. Zo zijn in het gebied Groote Veen tweehonderd huizen gebouwd. Van starterswoningen tot vrijstaande huizen en van appartementen tot levensloopbestendige woningen. Ook de komende jaren wordt er nog flink gebouwd in de gemeente. Zo wordt inVries Zuid gewerkt aan een dorpsuitbreiding van maximaal 75 woningenen wordt een aantal kleinere locaties ontwikkeld. Hierbij is niet de gemeente zelf de ontwikkelaar, maar marktpartijen. Voor de vraag naar seniorenwoningen maakt de gemeente binnenkort afspraken met woningbouwvereniging SEW. Zij hebben aangegeven hierin hun aanbod te willen uitbreiden.