Uden gaat voor gasloos en klimaatneutraal bij nieuwe woningen

| Door IVVD

gemeente-uden-logo-400x250Gemeente Uden wil koploper zijn op het gebied van duurzaamheid en heeft haar duurzaamheids-ambities vastgelegd in de Duurzaamheidsagenda 2015-2020. Op het gebied van duurzaam bouwen vinden belangrijke ontwikkelingen plaats. Reden voor de gemeente om bij de (nieuw)bouw van woningen en gebouwen hiermee aan de slag te gaan.

Om duurzaam bouwen in Uden te versnellen, heeft het college een aantal duurzaamheidsmaatregelen vastgesteld. De volgende maatregelen worden direct van kracht:

  • Nieuwe gebieds(her)ontwikkelingen van woongebieden en herontwikkeling van gebouwen naar een woonfunctie worden gasloos uitgevoerd.
  • Nieuwbouw woningen moeten voldoen aan Nul-op-de-Meter (NOM) of klimaatneutraal zijn.
  • Bij verkoop van gemeentelijke kavels, zal aardgasloze bouw als voorwaarde worden vastgelegd in de koopovereenkomst.
  • Bij gemeentelijke grondverkoop worden ontwikkelaars geselecteerd op hun mate van duurzaamheid en worden afspraken over duurzaamheid vastgelegd.

Aardgasloze bouw zal o.a. toegepast worden bij de ontwikkeling van het DICO terrein. Bovendien vinden er ook al gesprekken plaats met Enexis/Enpuls en AREA over de mogelijkheden van het gasloos maken van bestaande woningen.

De invoering van de overige maatregelen vraagt nog wat voorbereiding. Zo gaat de gemeente voorwaarden opstellen voor een nog duurzamere aanleg en beheer van de openbare ruimte in Uden. Ook wordt bekeken hoe en wanneer flexibel omgaan met regelgeving mogelijk is, om duurzaam bouwen niet te bemoeilijken, maar juist te stimuleren.

Matthie van Merwerode, wethouder duurzaamheid: “Een duurzaam Uden vraagt om inspanning van ons allen. Wonen en bouwen zijn daarbij belangrijke thema’s. Wij willen graag nieuwe vormen van duurzaam bouwen stimuleren en faciliteren. Uden richt zich op een energieneutrale woningvoorraad in 2035. Daar moeten we nu mee aan de slag.”