Uitbreiding monumentale basisschool Pacelli

| Door IVVD

basisschool_pacelliHet hoofdgebouw van de Pacellischool is een gemeentelijk monument uit 1952. Uitgangspunt van het ontwerp voor renovatie en nieuwbouw is dat het bestaande gebouw in zijn waarde wordt gelaten en samen met de nieuwbouw één gebouw gaat vormen, waarbij nieuwe levendige ruimtes worden gevormd voor multifunctioneel gebruik.

De Pacellischool is één van de weinige nog gaaf bewaarde scholen in de traditionele stijl uit de eerste decennia vlak na de Tweede Wereldoorlog en een typische ‘gangenschool’. De wederopbouwschool is verfijnd gedetailleerd met een traditionalistische vormentaal. Een jaar na oplevering van het hoofdgebouw is er een aanbouw voor de kleuterklassen gebouwd. Deze latere toevoeging zal worden verwijderd om plaats te maken voor nieuwbouw. Het hoofdgebouw zal bovendien grondig worden gerenoveerd.

Er wordt een éénlaagse uitbreiding naast het hoofdgebouw geplaatst met daartussen een atrium met houten spanten. Hierdoor ontstaat een schoolgebouw met een licht en ruimtelijk hart. Dit atrium kan ook aan het speellokaal gekoppeld worden, zodat er plek is voor multifunctioneel gebruik als leerplekken, vieringen en ouderbijeenkomsten.

In de nieuwe opzet wordt de gevel van het hoofdgebouw de binnengevel van het nieuwe gebouw. Om het contact tussen bestaande en nieuwbouw te vergroten wordt een aantal bestaande raamopeningen samengevoegd en worden balkonnetjes opgehangen die dienen als verbreed “leerplein” voor leerlingen die buiten de klas werken.

De koppen van het nieuwe volume krijgen betonnen kaders met grote ramen. De langsgevel wordt uitgevoerd in metselwerk, in nuance aansluitend op het metselwerk van het bestaande monument.