Unieke inkijk op onderwijs op afstand

| Door Odette Koldewey

Uitkomst Monitor hybride onderwijs: de rol van leraar, leerling en ouder verandert

Tijdens de periode van onderwijs op afstand is de samenwerking tussen leraren, leerlingen en ouders veranderd. Een goed samenspel tussen leraar, leerling en ouder, waarbij de school of het bestuur ondersteuning biedt is cruciaal voor zo goed mogelijk onderwijs op afstand.

Ouders hebben een grotere invloed gehad op de kwaliteit van het leerproces van hun kinderen. Monitor hybride onderwijs © Kennisnet

Dat is één van de conclusies uit de verdiepende rapportage over de Monitor hybride onderwijs PO van Kennisnet en de PO-Raad. De rapportage geeft een unieke inkijk in hoe onderwijs op afstand is ingericht en ervaren en draagt bij aan het benutten van de geleerde lessen.

Zowel leraren, leerlingen als ouders hebben tijdens de periode van onderwijs op afstand hun rol op een andere manier in moeten vullen. Leraren schakelden over naar het geven van digitaal onderwijs. Leerlingen stonden voor de opgave om afwisselend samen met hun leraar, ouder of zelfstandig aan het werk te gaan. En veel ouders waren niet eerder zo direct betrokken bij het leerproces van hun kinderen.

Dit nieuwe samenspel vroeg om goede ondersteuning van de school of het bestuur. De mate waarin deze ondersteuning werd gevoeld is van invloed op hoe leraren en ouders de opbrengsten het afstandsonderwijs ervaren. Dit blijkt uit de verdiepende rapportage over de Monitor hybride onderwijs die vandaag is gepubliceerd.

Lees meer over de conclusies uit de Monitor hybride onderwijs op de website van Kennisnet.