Unieke onderwijslocatie binnen ziekenhuismuren

| Door Dieuwke van Vuure

Firda en Nij Smellinghe brengen in Drachten onderwijs en praktijk letterlijk bij elkaar. En dat is goed voor de continuïteit van de zorgdienstverlening.

[Door: Ivo van der Hoeven, redactie IVVD]

Zo’n 700 volwassen mbo-studenten krijgen sinds november 2022 onderwijs in de nieuwbouw van ziekenhuis Nij Smellinghe. Samen met Firda (voorheen ROC Friese Poort en Friesland College) ontwikkelde het ziekenhuis het gloednieuwe kenniscentrum voor opleiding en innovatie in de zorg. Hiermee willen ze een brug slaan tussen onderwijs en praktijk. En dat is meer dan gelukt, vinden Folkert Brouwers en Jaap van Bruggen, de mannen die vanuit Nij Smellinghe en Firda verantwoordelijk zijn voor het vastgoed.

Het kenniscentrum binnen de ziekenhuismuren zorgt voor een mooie dynamiek, stelt Brouwers, directeur Bedrijf & Gebouwen bij Nij Smellinghe. ‘Van oudsher zijn we als ziekenhuis intern gericht en dat wordt doorbroken met het binnenhalen van een groep relatief jonge mensen die dagelijks door je organisatie loopt. Er is echt een mooie blend ontstaan van zorgmedewerkers en jongvolwassen studenten. De meerwaarde van het samengaan zit vooral in die kruisbestuiving. Je zit heel dicht bij elkaar en kunt zaken snel regelen.’

Contextrijke leeromgeving
Firda heeft in het ziekenhuis een mooie, contextrijke leeromgeving voor de opleiding Zorg en Welzijn. Voor de mbo-school zit daar een groot deel van de meerwaarde. Van Bruggen, manager facilitair bij Firda: ‘We leiden onze studenten op in een professionele setting. Dat komt de kwaliteit van het onderwijs sterk ten goede. Dat merk je in de sfeer en in de voorzieningen. Studenten gaan zich daar ook naar gedragen. Ze volgen onderwijs maar voelen zich ook onderdeel van het ziekenhuis. Ze zijn daardoor meer gemotiveerd.’

Nu de zorgopleiding van Firda en het ziekenhuis letterlijk achter dezelfde deur zitten, kunnen beide organisaties ook makkelijker inspelen op veranderingen in het werkveld. De samenwerking leidde bijvoorbeeld al tot de komst van een nieuwe opleiding: Sustainable Hospitality Management. Van Bruggen: ‘Horeca en zorg komen dichter bij elkaar te liggen en lopen steeds meer in elkaar over. Goede voeding en een fijne zorgomgeving zijn belangrijke voorwaarden voor een snel herstel. Dat besef leeft steeds meer in de zorg en daar spelen we met deze nieuwe opleiding op in. Het ziekenhuis is bij uitstek de plek om die opleiding verder door te ontwikkelen.’

Jaap van Bruggen: ‘We leiden onze studenten op in een professionele setting. Dat komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede’

Beheer en onderhoud
Het beheer van de nieuwe opleidingslocatie van Firda wordt door het ziekenhuis geregeld. Brouwers: ‘De nieuwbouw is volledig geïntegreerd in Nij Smellinghe en aangesloten op ons WKO. Ook kan Firda gebruikmaken van onze facilitaire services. Zo wordt de schoonmaak bijvoorbeeld geregeld door de eigen afdeling Schone Gebouwen & Omgeving van Nij Smellinghe.’ Groot voordeel is volgens Brouwers dat de ambities van Nij Smellinghe en Firda sterk gelijk lopen. ‘Jaap en ik hebben dezelfde blik op hoe je vastgoed ontwikkelt en beheert. Voor nu en richting de toekomst. Allebei hebben we een sterke focus op duurzaamheid. Dat komt in dit gebouw heel duidelijk tot uitdrukking.’

Het samen optrekken in de nieuwbouw heeft volgens beide mannen dan ook voor extra kwaliteit in het gebouw gezorgd. Van Bruggen: ‘We hebben enkele belangrijke plussen gezet op duurzaamheid. Zo hebben we bijvoorbeeld gekozen voor een demontabel gebouw in hout. Dat zorgt voor een prettig binnenklimaat en een fijne uitstraling. Aan de voorkant betaal je daar meer voor, maar die extra investering levert wel een heel prettige kwaliteitsplus op. Voor de gebruikers is dat natuurlijk ideaal. Bovendien heeft het gebouw hiermee meer restwaarde.’

Folkert Brouwers: ‘Er is echt een mooie blend ontstaan van zorgmedewerkers en jongvolwassen studenten’

Toekomstbestendig
Brouwers: ‘Het doel van Nij Smellinghe is om in 2030 energiepositief te zijn en daar werken we hard aan. Zo gaan we nog eens 3.000 zonnepanelen extra plaatsen naast de 9.000 die er nu al liggen. Daarnaast zijn we druk bezig met het tracé voor een tweede WKO. Die ligt inmiddels op de tekentafel. En we kijken naar de mogelijkheden voor windenergie.’ Een batterijoplossing op het terrein moet volgens Brouwers op termijn zorgen voor een ideale balans in vraag en aanbod van energie. ‘In 2035 kunnen we dan helemaal van het aardgas af.’

Brouwers en Van Bruggen zijn trots op de duurzame en innovatieve nieuwbouw in Drachten. Toch benadrukken ze allebei dat de grootste voordelen van het samengaan niet liggen in het vastgoed, maar in de intensieve samenwerking tussen de twee organisaties. Dat zorgt voor wendbaarheid en toekomstbestendigheid. Van Bruggen: ‘De grootste opgave in de zorg wordt de komende decennia om aan voldoende personeel te komen. Dat betekent dat zorgorganisaties eerder personeel moeten werven en aan zich zien te binden. Dat vraagt om betere samenwerking in de keten en dat is nou precies wat wij in Drachten gerealiseerd hebben.’

Brouwers: ‘De nieuwbouw hebben we allebei heel duidelijk als kans gezien. Door onze samenwerking te intensiveren vullen we elkaar nog beter aan. We leren en inspireren elkaar en maken gebruik van dezelfde ruimtes en faciliteiten. Daardoor hebben we meer waarden gecreëerd voor hetzelfde geld.’

Lange termijn Huisvestingsplan
Nij Smellinghe moderniseert en verduurzaamt tussen 2018 en 2035 het ziekenhuisgebouw. Het creëren van een fijne verblijfsomgeving voor patiënten en een fijne werkplek voor medewerkers zijn twee belangrijke uitgangspunten binnen de verbouwingsplannen. Veel daglicht, lichte kleuren, hoge plafonds en ronde vormen dragen daaraan bij. Slimme, duurzame oplossingen, zoals Ledverlichting, zonnepanelen en goed geïsoleerde gevels (70% zuiniger!) dragen bij aan het doel van Nij Smellinghe om in 2030 energiepositief te zijn. Ook de realisatie van de nieuwe onderwijslocatie van Firda is onderdeel van de moderniseringsplannen. Hiermee verwacht het ziekenhuis meer toekomstbestendig te worden.