Update: Gezocht gemeenten met een Duurzaam IHP

| Door IVVD

Ruimte-OK is op zoek naar praktijkervaringen van gemeenten met een Integraal Huisvestings Plan (IHP). Aanleiding daarvoor zijn de gemaakte afspraken rondom het klimaatakkoord en de recente voorstellen van de VNG met de sectorraden voor een wetswijziging waarin het IHP een wettelijke verplichting krijgt.

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte is afgerond. Er zijn 100 IHP’s van grote en kleine gemeenten bestudeerd en beoordeeld op duurzaamheidsaspecten. Deze week is gestart met fase 2 van dit onderzoek. Dit betreft een verdiepingsslag door middel van een online enquête onder gemeenten. Heeft uw gemeente de duurzaamheidsambities in het IHP gewaarborgd? Of bent u er volop mee bezig? Vul dan de enquête in!

Presentatie resultaten
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de stand van zaken op het gebied van duurzaamheid in IHP’s. De uitkomst van het onderzoek moet gemeenten en onderwijsinstellingen met goede voorbeelden inspireren tot nog betere resultaten. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op het Symposium Integraal Huisvesting Plan op 19 juni a.s.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door adviesbureau PentaRho.

Symposium Integraal Huisvesting Plan