Urk bouwt extra sportzalen vanwege verplicht aantal uren gym

| Door Odette Koldewey

Vanaf 1 augustus 2023 moeten basisscholen verplicht twee uur per week bewegingsonderwijs geven. Om te zorgen dat er voldoende capaciteit is, bouwt de gemeente Urk zowel een nieuwe sporthal als een nieuwe gymzaal.

Lang niet alle basisscholen lukt het de al jaren afgesproken twee uur bewegingsonderwijs per week aan te bieden. Vanaf schooljaar 2023-2024 is dat echter wettelijk verplicht. Bewegingsonderwijs is belangrijk voor de sociale en motorische ontwikkeling en gezondheid van kinderen. De lessen moeten worden gegeven door een vakleerkracht of bevoegde groepsleerkracht.

Ook in Urk geven de meeste basisscholen nu één uur per week gym. Met de huidige twee sporthallen en twee gymzalen is daarvoor net voldoende ruimte beschikbaar. Als het aantal gymuren vanaf 1 augustus 2023 verdubbelt, is er echter een tekort.Daarnaast hebben de binnensportverenigingen op Urk behoefte aan meer capaciteit. De huidige sportaanbieders willen hun bestaande aanbod uitbreiden maar ook nieuwe sporten gaan aanbieden. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat er zowel een nieuwe gymzaal als een nieuwe sporthal moeten worden gebouwd.

Prioriteit
Een nieuwe gymzaal heeft volgens het college prioriteit. Deze wordt waarschijnlijk gebouwd in de bijna voltooide Oranjewijk, een nieuwbouwwijk met 600 energiezuinige en energieneutrale woningen. De nieuwe sporthal zal naar verwachting een plek krijgen in de toekomstige Zeeheldenwijk, waar 1650 nieuwe woningen zullen worden gebouwd. De levensduur van de sportzalen moet minimaal 45 jaar zijn.
Naast de extra ruimte voor binnensport en bewegingsonderwijs kan de sporthal ook ruimte bieden aan andere gemeentelijke projecten, zoals het antiverslavingsproject Durf!.