Van gemeentehuis naar kindcentrum

| Door Odette Koldewey

Met de transformatie van een leegstaand gemeentehuis tot een kindcentrum en appartementen geeft de gemeente Kaag en Braassem op een duurzame manier invulling aan de behoeften uit de maatschappij.

Na een gemeentelijke herindeling in 2009 van twee gemeenten ontstond de gemeente Kaag en Braassem. Het gemeentehuis in Rijnsaterwoude werd daardoor overbodig. Het gebouw heeft tien jaar lang grotendeels leeggestaan, hoewel delen ervan tussentijds wel werden verhuurd. Zonde natuurlijk, vandaar dat de gemeente rond 2015 met de inwoners van Rijnsaterwoude in gesprek ging over een nieuwe invulling van het gebouw. Bouwkundig was het gebouw uit 1995 nog goed: redelijk modern en redelijk duurzaam, dus slopen was geen optie. Hergebruik is veel duurzamer, bovendien is slopen kapitaalvernietiging. Verschillende opties passeerden de revue – een supermarkt, woningbouw – maar het werd uiteindelijk een kindcentrum met appartementen.

Bewoners wilden heel graag dat de dorpsschool zou verhuizen naar het voormalige gemeentehuis. De enige school in Rijnsaterwoude was oud en toe aan vervanging. Het is een kleine school, die onder de opheffingsnorm ligt. Zowel de gemeente als het schoolbestuur wilden de school echter graag behouden. Ze waren het erover eens dat het verdwijnen van de school niet goed zou zijn voor de leefbaarheid in de kern. De verhuizing naar het voormalige gemeentehuis had als voordeel dat Kaag en Braassem geen nieuwe school hoefde te bouwen. Hoe breed het draagvlak onder de bevolking was, blijkt wel uit het feit dat er geen enkele zienswijze is ingediend bij de inspraakprocedure.

Win-win
Inmiddels zit IKC Het Woud, een kinderopvang, basisschool en buitenschoolse opvang, op de benedenverdieping van het pand. Op de eerste verdieping zijn vijftien appartementen gerealiseerd, waarvan acht vrije sector koop en zeven sociale huurwoningen. Met de provincie is overeengekomen dat er achter het gemeentehuis acht woningen worden gerealiseerd om het geheel financieel haalbaar te maken. Daarmee kan de gemeente ook voldoen aan de eigen doelstelling van 25-30 procent sociale woningbouw, het is dus een win-win-situatie.

Om het pand geschikt te maken voor bewoning en voor de huisvesting van school en kinderopvang moesten er uiteraard wel ingrepen worden gedaan. De plattegrond bestond uit een gang met aan beide kanten werkruimtes. Het gebouw was opgezet met pilaren die moesten blijven staan, alle muren konden worden verwijderd. Zo ontstond een grote ruimte die helemaal opnieuw kon worden ingericht.

Tiny Forest
Het gebouw is ook verduurzaamd, met nieuwe kozijnen en isolatieglas. De school is aardgasloos gemaakt, met een WKO (warmte-koude-opslag). De appartementen zijn nog niet aardgasloos gemaakt, maar zijn wel voorbereid op geschikt alternatieven voor gas als die in de toekomst beschikbaar komen.

Achter het gemeentehuis is ruimte voor een Tiny Forest; een minibos met inheemse planten waar in beginsel geen (of zo weinig mogelijk) ingrepen worden gedaan. Dat is goed voor de biodiversiteit, zorgt voor verkoeling en het minibos zal ook worden ingezet voor educatieve doeleinden. Er was al een geitenweide aanwezig. Het wordt straks echt lesgeven in het groen.