Vastgoed snel en slim verduurzamen

| Door IVVD

VS4-2017-CFP-green-building-fotoDe acht miljoen gebouwen in Nederland veroorzaken maar liefst 36% van de landelijke CO2-uitstoot, een aandeel dat groter is dan dat van de industrie en de transportsector. Als we de doelstellingen van het Energieakkoord willen realiseren, kunnen we dus niet om het vastgoed heen. Met de CSR Manager biedt CFP Green Buildings een onlineservice om gebouwprestaties snel te meten en slim te verbeteren.
text
text
text
CFP Green Buildings is gehuisvest in De Staart (foto), een bijzondere, duurzame kantoor- en vergaderlocatie aan de rand van de Apenheul in Apeldoorn.

Teneinde aan de meest actuele klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen, dient de verduurzaming van Nederland in hoog tempo te worden aangepakt. Wat het vastgoed betreft gaat het daarbij niet zozeer om nieuwbouwprojecten. Die worden tegenwoordig volgens de laatste standaarden gebouwd. De uitdaging ligt in het verduurzamen van het bestaande vastgoed dat 98% (!) van het totaal uitmaakt. Veruit het grootste deel daarvan wordt tot het commerciële vastgoed gerekend. Uit onderzoek is gebleken dat de effectieve huurinkomsten van verduurzaamde panden in die sector 6% tot 9% procent hoger liggen dan panden die nog niet verduurzaamd zijn. Daarnaast blijken ze een hogere bezettingsgraad te hebben. Verduurzaming zorgt dus niet alleen voor het verminderen van de CO2-uitstoot, maar levert tevens financiële voordelen op, ook in exploitatieve zin. In dit verband kan men zich ook afvragen in hoeverre niet-verduurzaamde panden op een gegeven moment nog wel verhuurbaar zijn. Verduurzaming is in meerdere opzichten als een business case te beschouwen. Vanuit de optiek van de financiële wereld realiseren klanten die in de verduurzaming van hun vastgoed investeren, meerwaarde van het onderpand, een gezonde basis voor het financieren van groene investeringen. De centrale vraag hierbij is hoe een en ander op een hanteerbare manier kan worden geïmplementeerd. De CSR Manager van CFP biedt hier uitkomst. Het programma biedt snel inzicht in de huidige duurzaamheidsstatus en laat tevens zien hoe die slim kan worden verbeterd. Deze tool wordt al door verschillende banken ingezet om klanten te ondersteunen bij het doen van groene investeringen.

Minimale input
Gemeenten, scholen, zorginstellingen en woningcorporaties staan uiteraard voor dezelfde opgave. Veel gemeenten zijn al actief bezig, zowel met betrekking tot hun eigen vastgoedportefeuille als voor het overige vastgoed binnen hun grenzen. Vanuit politiek oogpunt wordt een duurzaam imago steeds belangrijker. Dat vertaalt zich meestal in het stimuleren en subsidiëren van een lager energieverbruik en de inzet van meer duurzame energie. Ook binnen gemeenten gaat het in de eerste plaats om de verduurzaming van het bestaande vastgoed, in het bijzonder van de eigen vastgoedportefeuille. Met behulp van de CSR Manager kan die eenvoudig in kaart worden gebracht. Hoe werkt deze online tool?

De CSR Manager is ontwikkeld voor het zelf vinden, implementeren en monitoren van energiebesparingen. Hij werkt met een database waarin de expertise van gespecialiseerde energieconsultants en de ervaringsgegevens van tienduizenden gebouwen zijn opgeslagen. De software is zo ontworpen dat het mogelijk is om met minimale input realistische besparingen te berekenen. De CSR Manager berekent niet alleen de mogelijke besparingen, maar toont ook een overzicht van de maatregelen waarmee de verschillende gebouwen kunnen worden verduurzaamd. Aansluitend is te zien wat de benodigde investeringen en de terugverdientijden zijn. Je kunt er snel een plan voor verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille mee maken. Vroeger moest voor ieder gebouw een adviseur op pad worden gestuurd; nu kunnen de gebouwen in het systeem worden ondergebracht en kan gebruikgemaakt worden van benchmarks. Het systeem beschikt over het grootste groene-gebouwen-expertsysteem van Nederland met koppelingen naar onlinedata van onder meer het EP-online voor inzicht in huidige Energielabels en het BAG-register voor gebouwinformatie.

Business case
Bij dit artikel worden twee demoschermen van de CSR Manager getoond. Het eerste scherm laat zien hoe de duurzaamheidsstatus van een bepaalde portefeuille wordt gepresenteerd. Daarin is de functie van het gebouw opgenomen, het bouwjaar, de oppervlakte, het energielabel, de energiekosten, de benodigde investering en de potentiële energiebesparing. Het overzicht kan op elk van deze kenmerken worden gesorteerd, zodat bijvoorbeeld de gebouwen met het hoogste besparingspotentieel als eerste worden getoond. Er kan bijvoorbeeld ook op de functie van een gebouw worden geselecteerd, omdat daarbij vergelijkbare besparingen te realiseren zijn die tegelijkertijd zouden kunnen worden uitgevoerd. Het overzicht toont tevens de totale energiekosten van de betrokken portefeuille en het bedrag dat hierop te besparen valt, in dit geval meer dan 50% van het totaal.
text
PowerPoint-presentatie

Het tweede scherm laat het effect van een bepaalde maatregel zien, zoals hier het effect van overschakeling op LED-verlichting. Het geeft een beschrijving van de maatregel en presenteert de business case inclusief eventuele subsidiemogelijkheden, in dit geval de energie-investeringsaftrek (EIA). Ook deze gegevens zitten in de database. Het laat tevens gedetailleerd zien welke impact deze maatregel zal hebben en wat de implementatiestatus is.
text
PowerPoint-presentatie
text
Voor meer informatie over de CSR Manager kunt u contact opnemen met CFP Green Buildings: 055 – 355 51 99 of info@cfp.nl