Een veilige omgeving voor uw cliënten en uzelf

| Door IVVD

Gemeentelijk vastgoedHoe is het gesteld met de veiligheid in het gebouw waar u met uw cliënten werkt? Dit zult u zichzelf gelukkig niet dagelijks hoeven afvragen, want als het goed is hoort dit voor uw ziekenhuis, instelling of praktijk op orde te zijn.
Een veilig gebouw is een wettelijke vereiste. Helaas is soms, onbewust, niet aan de wettelijke verplichtingen voldaan door de beheerder van het gebouw waar u in werkt. Dit brengt bij brand en andere calamiteiten ernstige risico’s met zich mee voor de organisatie, cliënten én medewerkers. Onveilig vastgoed betekent een grotere kans op bedrijfsongevallen, schades, claims en boetes. Het devies is dus: veiligheid voorop. Gelukkig kunt u zelf veel doen om te zorgen dat de veiligheid goed geregeld is. Dit bestaat uit bewustwording, een goed inzicht van de risico’s, maatregelen en periodieke controles. Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) geeft bijvoorbeeld inzicht in de verschillende soorten risico’s.

Maatregelen voor een betere veiligheid in uw gebouw
Staat voor u een betere veiligheid voorop? Dan kunt u denken aan bijvoorbeeld de volgende maatregelen:

 1. Geef vluchtroutes duidelijk aan
  Zorg door plattegronden en bewegwijzering voor een duidelijke bewegwijzering van de vluchtroutes. Met bordjes boven de deuren geeft u aan wat de kortste weg naar buiten is in geval van nood.
 2. Zorg voor brand beperkende middelen
  Door het aanbrengen van blussers, compartimentering en sprinklers kunt u een brand en schade beperken. De training van BHV-ers in de werking van de middelen helpt hier ook bij.
 3. Installeer noodverlichting
  Door noodverlichting is er toch licht in het gebouw als de elektriciteit uitvalt. Dit voorkomt paniek en bevordert een snelle evacuatie.
 4. Installeer handmelders voor alarmering
  Handmelders zijn praktische schakelaars voor het melden van calamiteiten. Dit zorgt voor snelle alarmering van de hulpdiensten en mensen die in het gebouw aanwezig zijn.
 5. Organiseer ontruimingsoefeningen
  Door te oefenen met een ontruiming legt u de sterke en zwakke punten van een ontruimingsplan bloot. Daarnaast traint u de capaciteiten van de bedrijfshulpverleners (BHV-ers).
 6. Oefen ook met nooddeuren
  Het openen van nooddeuren en -uitgangen werkt vaak net even anders dan normaal. Daarom is het belangrijk ook hiermee regelmatig te oefenen.

Periodieke controles managen voor een veilig gebouw
U wilt niet meemaken dat bijvoorbeeld de poederblusser op uw afdeling het niet doet of dat uw BHV-ers niet weten hoe een brandslang werkt. Daarom is het van belang dat brandblussers, alarmsystemen, liften, verwarmingsinstallaties en dergelijke periodiek gecontroleerd worden. Ook het organiseren van ontruimingsoefeningen draagt bij aan een veiliger gebouw. Alles bij elkaar zijn er best veel zaken waar u aan dient te denken, dus een goed overzicht en management hiervan is van belang. Handige software, zoals NoClaims, kan hier uitkomst bieden. U kunt hier alle zaken die van belang zijn in registreren, agenderen en de voortgang bewaken. Zo heeft u op elk moment snel een volledig inzicht en weet u tijdig wanneer het weer tijd is voor een controle. Kijk op de website van NoClaims voor meer informatie en een demo.