Ventileren in openbare ruimtes

| Door Odette Koldewey

De handreiking Ventileren in openbare ruimtes bevat vijf basistip voor ventilatie en de mogelijkheid een ventilatiekaart te maken.

Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is door TNO de handreiking ventilatie opgesteld. Goed ventileren zorgt voor een betere luchtkwaliteit en beperkt de verspreiding van virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus. De handreiking bevat tips, onder andere voor gebouweigenaren en –beheerders, om op de juiste manier te ventileren.

Naast de basistips voor het op juiste wijze ventileren kan ook een ventilatiekaart worden samengesteld. Met de ventilatiekaart kunnen gebouweigenaren, beheerders en (ver)huurders de gebruikers van een ruimte snel informeren over:

het ventilatiesysteem;
de acties die door de gebruikers nodig zijn om op juiste wijze te ventileren;
voor hoeveel mensen het ventilatiesysteem in de ruimte geschikt is.

Na het lezen van de vijf basistips kan de ventilatiekaart door de eigenaar, beheerder of (ver)huurder worden ingevuld. De ventilatiekaart kan vervolgens bij de toegang van een ruimte of op een goed zichtbare plaats voor de mensen die de actie(s) moet uitvoeren worden opgehangen.

Ga naar de handreiking >>>>