Verandering van de markt voor diagnose in de zorg

| Door Odette Koldewey

Digitalisering gaat het ziekenhuislandschap drastisch veranderen. De omslag naar het virtuele ziekenhuis was al gaande, maar de coronacrisis heeft dit proces enorm versneld.

Apps en online platforms zijn als paddenstoelen uit de grond geschoten en het gebruikt ervan is flink toegenomen.
Het gevoel voor urgentie om de zorg digitaal te ondersteunen is bij ziekenhuizen de laatste tijd explosief toegenomen. Ze zien allemaal dat ze met dit thema aan de slag moeten om de enorme druk op de zorg beheersbaar te houden. Het virtuele ziekenhuis wordt gezien als dé oplossing om de almaar stijgende zorgkosten beheersbaar te houden.

Groeiende acceptatie
Met de groei van het aantal videoconsults, zorg-apps en online platforms is ook de acceptatie van zorg op afstand in een stroomversnelling gekomen, zo blijkt uit onderzoek van e-health aanbieder MedicInfo. Waar in het najaar van 2019 nog slechts 40% aangaf gebruik te willen maken van zorg op afstand, is dat in 2021 gegroeid naar 64%.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna vier op de tien (38%) respondenten al eenmaal of meerdere keren gebruik heeft gemaakt van zorg op afstand, een toename van 19% ten opzichte van 2019.
Vooral beeldbellen is in korte tijd populair geworden. In 2019 wilde nog slecht 29% van de respondenten gebruik maken van teleconsults, nu is dat al 63%. Bij jongeren (18 tot 34 jaar) geeft zelfs 78% de voorkeur aan beeldbellen boven een fysiek consult.

Opschalen digitale diensten
Volgens MedicInfo is het opschalen van digitale diensten essentieel als we de zorg op afstand de komende tijd verder willen doorontwikkelen. Een combinatie van zorg op een fysieke locatie en aanvullende digitale zorgverlening – hybride zorg – wordt daarbij als ideaal gezien.

De Nederlandse zorgautoriteit wil de overgang naar hybride zorg makkelijker maken en heeft daarom in 2021 enkele regels rond zorg op afstand versoepeld. Face-to-face contact is bijvoorbeeld niet langer vereist bij een eerste consult en ook het declareren van zorg op afstand is makkelijker gemaakt.

Dé oplossing
Volgens dermatoloog Leonard Witkamp, die in 2000 TeleMedisch Centrum Ksyos oprichtte, biedt het virtuele ziekenhuis dé oplossing om de groeiende druk op de zorg het hoofd te bieden.
Met de omslag naar het virtuele ziekenhuis ziet Witkamp ook de preventieve zorg flink toenemen. ‘Patiënten zullen zich makkelijker en laagdrempeliger laten informeren, wat weer een berg aan zorgvragen kan voorkomen.’

Leonard Witkamp – arts, dermatoloog en bijzonder hoogleraar Telemedicine UMC-UvA

‘Met supervisie op afstand en ondersteuning van specialisten kunnen we meer dan vijftig procent van de patiënten buiten het ziekenhuis helpen’

Minder menselijk contact
Het ziekenhuis zal volgens Witkamp in de komende jaren een heel ander profiel krijgen. ‘Ze zullen klantvriendelijker worden, en de zorg in de ziekenhuizen krijgt veel meer een hoog­ specialistisch karakter. De ziekenhuizen zijn er dan voornamelijk nog voor ernstig zieke mensen en voor echt specialistische zorg, voor de multidisciplinaire zorg en voor de acute zorg.’