Veranderingen in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

| Door Odette Koldewey

COLUMNEdwin Bregonje
Bij een UAV-GC-contract*) besteedt de Opdrachtgever in een geïntegreerd contract ontwerp en uitvoering in één hand uit aan de Opdrachtnemer. Optioneel wordt soms ook nog het meerjarig onderhoud uitbesteed aan de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever bepaalt de randvoorwaarden en specificaties voor het project, waarna de Opdrachtnemer daarmee aan de slag gaat. Voordeel voor de Opdrachtgever is dat hij minder kans op extra kosten heeft, minder verantwoordelijkheid draagt en innovatievere en creatievere oplossingen krijgt.

Edwin Bregonje, advocaat/partner Justion Advocaten

‘Opdrachtgever en -nemer moeten proactief handelen en voortdurend met elkaar communiceren’

Voordeel voor de Opdrachtnemer is dat hij de kans krijgt om efficiënter met het werk om te gaan, onder meer door te kiezen voor creatieve en innovatieve oplossingen. Een win-winsituatie dus.
Er wordt al enkele jaren gesproken over herziening van de UAV-GC 2005, de hierboven beschreven contractvorm. Met de tervisielegging van de UAV-GC 2020 lijken de nieuwe voorwaarden er in 2021 echt te komen.

In de herziening is gezocht naar oplossingen voor de complicaties die optraden bij het gebruik van deze contractvorm vooral ten aanzien van de informatievoorziening en de aansprakelijkheid. Het gaat hier om de verantwoordelijkheid van onvolledige informatie en de beperking van aansprakelijkheid voor en na oplevering.

De wijzigingen gaan ook in op het belang van communicatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van beide partijen om kwaliteitsmanagement en contractbeheersing goed op elkaar te laten aansluiten. Het gaat hier om proactief handelen van Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Na het afsluiten van het contract mag er dus geen stilte op de lijn zijn, maar moeten beide partijen voortdurend met elkaar communiceren.
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
• De Opdrachtgever krijgt een grotere verantwoordelijkheid voor de volledigheid van de door hem verstrekte informatie.
• De regeling over de aansprakelijkheid vóór en ná oplevering wordt aangepast. Voor wat betreft de omvang gelden beperkingen voor de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer.
• De bepaling over het Meerjarig Onderhoud wordt aldus gewijzigd dat er een keuze gemaakt moet worden tussen DBM zónder of DBM mét lifecyclebenadering of voor uitsluitend D&B zonder onderhoud.
• Het kwaliteitsmanagement en de communicatie worden belangrijker. Opdrachtgever en Opdrachtnemer moeten proactief handelen en voortdurend met elkaar communiceren.
• De regeling inzake wijzigingen op initiatief van de Opdrachtnemer is verduidelijkt, waarbij noodzakelijke wijzigingen worden aangemerkt als door Opdrachtgever opgedragen wijzigingen.
• De terminologie inzake publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen is vereenvoudigd (‘toestemmingen’) en de regeling is uitgebreid met een risicoregeling als de verwachting bestaat dat toestemmingen niet zullen worden verleend.
• De regeling over intellectuele eigendom is aangepast om hergebruik van geoctrooieerde uitvindingen mogelijk te maken.

Voor diegenen die meer willen weten over UAV-GC 2020 en/of willen laten weten wat zij ervan vinden, bestaat daar tot 1 april de mogelijkheid voor op de website van CROW. Het is de bedoeling dat de veranderingen in september 2021 een feit zijn.

*) UAV-GC staat voor Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen.

Edwin Bregonje is al meer dan 20 jaar als advocaat actief op onder meer het gebied van bouwrecht. Hij is als advocaat/partner verbonden aan Justion Advocaten met vestigingen in Rotterdam, Breda, Middelburg en Terneuzen.