Verduurzamen kantoorpanden leidt tot 9% waardestijging

| Door IVVD

duurzaam_kantoorEnergiezuinige kantoorpanden zijn circa 9% meer waard en leveren zo’n 10% hogere huuropbrengsten op dan kantoorpanden die niet energiezuinig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Maastricht in samenwerking met ING Real Estate Finance. Door vastgoed dat nog geen groen label heeft te verduurzamen stijgen de marktwaarde en de huuropbrengsten, terwijl investeringen na vier jaar zijn terugverdiend.

Voor het onderzoek zijn marktwaarde- en huurontwikkelingen bestudeerd van de periode 2011 tot en met 2016. De onderzochte kantoren behoren tot panden die zijn gefinancierd door ING Real Estate Finance (REF). Gecorrigeerd voor kwaliteits- en locatiekenmerken, laat het onderzoek duidelijk zien dat kantoren met een energielabel A, B, of C in deze periode een hogere waarde hebben, al is die niet de gehele periode hetzelfde. In de periode 2011-2014 zijn de effecten positief, maar nog niet significant. In de jaren 2015 en 2016 heeft energie-efficiëntie een positief en significant effect op getaxeerde marktwaarde en gerealiseerde huurinkomsten per m². In 2015 waren groene kantoren per m² 9,1% meer waard en hadden 11,8% meer bruto huuropbrengsten per m² ten opzichte van energie-inefficiënte, maar verder gelijkwaardige kantoren. In 2016 hadden energie-efficiënte kantoren een 8,6% hogere marktwaarde per m² en 9,9% meer bruto huurinkomsten per m². Een kantoorpand verduurzamen van label D of lager naar een label C of hoger leidt tot een gemiddelde toename in markthuur van €14,- per m² en een gemiddelde stijging van de getaxeerde marktwaarde van €106,- per m². Voor het verduurzamen van een pand met label G naar een groen label van C of hoger, worden de kosten door het Economisch Instituut voor de Bouw geschat op €57,- per m². Dat betekent een terugverdientijd van vier jaar en een waarde creatie per geïnvesteerde euro van €1,85.

ING motiveert klanten
Peter Göbel, Algemeen Directeur ING Real Estate Finance Nederland. “Om onze klanten te motiveren hierin te investeren, bieden we ze al geruime tijd een vijfstappenplan aan. Die bestaat uit gratis scans waarmee we voor onze klanten de kosten en opbrengsten van verduurzaming van hun panden kunnen berekenen. Bovendien biedt ING aan om de benodigde investeringen volledig en met een rentekorting van 0,5% te financieren. Daarbij wordt het gehele traject rondom de subsidie-aanvraag bij de overheid begeleid door ING. Tot slot nemen wij ook de kosten van certificering voor onze rekening.” Eind 2016 liet ING zijn vastgoedklanten weten dat ‘bruine’ panden zonder verduurzamingsplan vanaf 2018 niet meer in aanmerking komen voor financiering.

ING vindt duurzaamheid belangrijk en weet dat ook economisch argumenten nodig zijn om eigenaren te stimuleren om actief aan de slag te gaan met verduurzaming van hun panden. “Voor onze klanten betekent dit dat zij direct kunnen bijdragen aan verduurzaming waarbij hun panden aantrekkelijk blijven voor huurders en hun waarde goed behouden. Een ‘groen pand’ is immers meer waard dan een ‘bruin pand’ en heeft minder leegstand. Voor ING betekent het een toekomstbestendiger vastgoedportefeuille”, zegt Göbel. Inmiddels heeft 18% van de vastgoedportefeuille van ING een groen label, kantoren zijn voor 30% verduurzaamd. “We willen dat jaarlijks 15% van onze portefeuille verder verduurzaamt, zodat over zes jaar de hele portefeuille groen is.

Göbel hoopt ook dat andere banken hun vastgoedklanten stimuleren om hun panden te verduurzamen en op termijn te stoppen met het financieren van bruine panden. “Het is uiteraard het meest effectief als iedereen in de vastgoedmarkt bijdraagt aan verduurzaming. Vastgoed veroorzaakt 35% à 40% van de CO2-uitstoot, dus verduurzaming van kantoorpanden kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de emissiedoelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs voor 2023.”