Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Gemeente Nunspeet

| Door IVVD

In 2050 dient de energievoorziening in Nederland bijna helemaal duurzaam te zijn, dat wil zeggen dat de uitstoot van CO2 80-95% minder moet zijn dan in 1990. In het huidige coalitieakkoord van de gemeente Nunspeet is duurzaamheid dan ook één van de vier grote ambities. Gemeenten leggen bij het verduurzamen van vastgoed vaak de focus op nieuwbouw, maar juist bij het verduurzamen van bestaand vastgoed liggen kansen. De gemeente Nunspeet is zich hiervan bewust en wil spoedig starten met het verduurzamen van bestaand gemeentelijk vastgoed. Binnen de gemeente is gestart met het opstellen van een beheervisie gemeentelijk vastgoed inclusief duurzaamheidsmaatregelen.

Links: Arjan Dickhof, teamleider team ROV en ambtelijk opdrachtgever bestuurlijke projecten gemeente Nunspeet.
Rechts: Jim Mul, Interim Vastgoedadviseur bij de gemeente Nunspeet via Metafoor Vastgoed en Software.

In kaart brengen gemeentelijk vastgoed
De gemeente beschikte nog niet over een centrale visie voor gemeentelijke gebouwen. Daarom is gestart met het in kaart brengen van alle gebouwen die de gemeente beheert. Welke gebouwen heeft de gemeente in haar beheer? Waar heeft de gemeente de gebouwen voor nodig? Hoe lang dienen de gebouwen nog in het bezit van de gemeente te blijven? Vervolgens zijn alle medewerkers van de gemeente die te maken hebben met deze gebouwen met elkaar in gesprek gegaan. In totaal beheert de gemeente Nunspeet 53 gebouwen. De kernvoorraad van de gemeente dient nog bepaald te worden. In eerste instantie zullen alleen bij de gebouwen die vallen binnen de kernvoorraad, duurzaamheidsmaatregelen worden genomen.

De eerste stappen naar duurzaam gemeentelijk vastgoed
In de beheervisie staan de eerste stappen naar duurzaam gemeentelijk vastgoed beschreven. Dit zijn duurzaamheidsinvesteringen die bedrijfseconomisch verantwoord zijn en binnen 10 jaar worden terugverdiend. Gespecialiseerde bedrijven hebben in eerste instantie een energiescan gemaakt van 10 gemeentelijke gebouwen. Tijdens deze scans werd gekeken naar hoe de panden zijn geïsoleerd, welke installaties er zijn, wat het energieverbruik is en welke duurzaamheidsmaatregelen genomen kunnen worden. De duurzaamheidsinvesteringen die binnen 10 jaar worden terugverdiend, betreffen bij deze gebouwen met name zonnepanelen, slimme regeltechniek, led-verlichting en isolatie. Deze eerste stappen naar duurzaam gemeentelijk vastgoed hebben een gemiddelde terugverdientijd van 7 jaar en zijn opgenomen in de beheervisie. De beheervisie ligt nu ter goedkeuring bij de directie en zal daarna worden vastgesteld door het college.

Concreet verduurzamingsplan
Indien de beheervisie wordt goedgekeurd door de directie en het college, kunnen concrete verduurzamingsplannen gemaakt worden. Ten eerste dient de kernvoorraad van het vastgoed van de gemeente bepaald te worden. Vervolgens dient te worden gekeken naar de meerjarenonderhoudsplannen. Zijn deze plannen duurzaamproof en up-to-date? Over de gebouwen uit de kernvoorraad die nog geen energiescan hebben ondergaan, dient deze scan alsnog te worden uitgevoerd. Uit deze scans zal per gebouw blijken welke duurzaamheidsmaatregelen getroffen kunnen worden.

Toekomstige duurzaamheidsmaatregelen
De beheervisie omvat duurzaamheidsinvesteringen die binnen 10 jaar worden terugverdiend. Een vervolgstap van de gemeente zal zijn om een plan op te stellen met toekomstige duurzaamheidsmaatregelen. Dubbelglas kan in de toekomst bijvoorbeeld vervangen worden door triple glas en warmtepompen kunnen CV-ketels vervangen. Deze ingrepen kunnen in het meerjaren onderhoudsplan worden ingepast, zodat ze plaatsvinden wanneer de huidige systemen zijn afgeschreven. Over het algemeen zijn dit relatief dure ingrepen, welke een langere terugverdientijd hebben.

Een complex, maar noodzakelijk project
Een groot deel van de gemeente heeft te maken met deze opgave, omdat het vastgoed versnipperd ligt over verschillende afdelingen binnen de gemeente. Iemand houdt zich bezig met verzekeringen, een ander met pachten en weer een ander met het vaststellen van prijzen. Daarnaast houdt iemand de huurcontracten in de gaten, zorgt iemand van de afdeling Financiën ervoor dat de investeringen juist in de begroting op worden genomen en draagt iemand van de afdeling Openbare Ruimte zorg voor de beheer- en onderhoudsplannen. Het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed is dus een complex project, maar door de gestelde doelen van het Rijk kunnen gemeenten er niet meer om heen.

Ondersteuning bij het opstellen van de beheervisie
Het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed binnen de gemeente Nunspeet is opgestart door een afstudeerder die de problematiek in kaart heeft gebracht. De gemeente is destijds op zoek gegaan naar een systeem om het vastgoed in te beheren. Zodoende maakte de gemeente Nunspeet al gebruik van VBSonline, het vastgoedbeheersysteem van Metafoor Vastgoed en Software. Om deze reden leek het een logische stap om Metafoor te benaderen voor ondersteuning op het gebied van verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Eén van de Interim Vastgoedadviseurs van Metafoor biedt de gemeente al geruime tijd ondersteuning bij het opstellen van de beheervisie.

Kan uw gemeente ondersteuning gebruiken bij het verduurzamen van de vastgoedportefeuille? Klik hier voor meer informatie of neem contact op met Metafoor.