Verdere verduurzaming vastgoed Vianen

| Door IVVD

vianenGreenspread en de Gemeente Vianen zijn gezamenlijk een traject gestart dat moet leiden tot de realisatie van ruim 500 zonnepanelen (135 kWp), verdeeld over de daken van zes gemeentelijke panden.

Het gaat naast het stadhuis van Vianen en de stadswerf om twee gymzalen (in Vianen en Everdingen) en twee brandweerkazernes (in Vianen en Hagestein).

De voorziene panelen leveren gezamenlijk voldoende groene stroom op om in de behoefte van ruim 40 gemiddelde huishoudens te kunnen voorzien, waarmee de gemeente haar duurzaamheidsambities naar de praktijk vertaalt.

Voor het stadhuis en de stadswerf is in 2016 met succes SDE+ aangevraagd, wat op die locaties een rendabele exploitatie mogelijk maakt. Voor de andere locaties is geen subsidie nodig voor systemen met een voldoende aantrekkelijk financieel rendement.

Greenspread zal zich de komende periode achtereenvolgens toeleggen op locatiestudies, de coördinatie van een inkooptraject en het begeleiden van de bouwfase. Het is de verwachting dat alle systemen nog in de eerste helft van dit jaar geplaatst kunnen worden.

In 2015 heeft Greenspread al zonnepanelen gerealiseerd op het dak van Sportcentrum Helsdingen in Vianen, ook in opdracht van de gemeente.

Bron: Greenspread