Verkenning gezonde leefomgeving Zuid-Holland

| Door IVVD

provincie_zuid-holland-400x174In het kader van de provinciale ToekomstAgenda naar gezondheid en verstedelijking is op 3 juli 2018 het onderzoek Gezond Zuid-Holland 2040 afgerond. In dit onderzoek zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op de gezondheid en verstedelijking van Zuid-Holland verzameld. Op basis van een ‘diagnose’ zijn verhaallijnen ontwikkeld om een inspirerende boodschap en handelingsperspectief te schetsen. Deze verhaallijnen geven vervolgens een belangrijke aanzet voor op te pakken ambities binnen provincie Zuid-Holland.

Gezond Zuid-Holland 2040
Het onderzoek Gezond Zuid-Holland 2040 is een van de bronnen die we benutten voor een verkenning naar wat we als provincie, vanuit onze taken, rollen en verantwoordelijkheden al doen en nog meer kunnen doen om een gezonde leefomgeving in Zuid-Holland te bevorderen. In de uitwerkingen wordt ook bestaand provinciaal beleid (zoals Rijke GroenBlauwe Leefomgeving, maar ook onder meer mobiliteitsbeleid, luchtkwaliteitsbeleid, het Actieplan Geluid, economisch en ruimtelijk ordeningsbeleid) betrokken.

Lees hier het Eindrapport en 4 verhaallijnen.