Verruiming Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten Ouderenhuisvesting (SOO)

| Door IVVD

Om eenzaamheid onder ouderen te doorbreken is SOO ingesteld. Recente wijzigingen bieden meer mogelijkheden.

Meer dan de helft van de 75-plussers in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. Het gaat om meer dan 700.000 mensen. Tegelijkertijd blijven ouderen steeds langer zelfstandig en vaak alleen wonen. Om die trend van eenzaamheid onder ouderen te doorbreken is o.a. de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting (SOO) ingesteld. Recente wijzigingen in deze subsidieregeling bieden nu meer mogelijkheden voor zorginstellingen om ontmoetingsruimten te realiseren. Het budget is verhoogd en ook intramurale zorginstellingen kunnen gebruikmaken van de regeling.

Een levendig huis
De ontmoetingsruimte in een verpleeghuis of bij een geclusterde zorgwoonvorm heeft een belangrijke functie. Er kunnen activiteiten plaatsvinden, waar buurtbewoners en bewoners van het verzorgingshuis elkaar helpen, ontmoeten en stimuleren. Een levendig huis met reuring is aantrekkelijk voor de buurt, voor familie, voor zorgverleners en voor vrijwilligers.

Toch is het realiseren van zo’n ontmoetingsruimte lastig. Financieel gezien, maar ook organisatorisch. De gewijzigde subsidieregeling SOO kan beslist een bijdrage leveren aan de financiële haalbaarheid voor het realiseren van een aantrekkelijke ontmoetingsruimte aan of bij complexen voor sociale ouderenhuisvesting (55+).

Wat houdt de regeling in?
De regeling bestaat uit een subsidie van maximaal € 2.500 per m2 van de te bouwen ontmoetingsruimte. Door de regeling in te zetten op een (nieuw)bouwproject wordt een deel van de investering gedekt. Ook is het mogelijk de subsidie te benutten bij bestaande ouderenhuisvesting. Zo kunnen ook bestaande woningen aantrekkelijker worden door het realiseren van een gezamenlijke ontmoetingsruimte voor bewoners.

Het subsidiebedrag kan gebruikt worden voor de bouwkosten; ontwerp-, materiaal- en arbeidskosten vallen dus binnen de regeling. De subsidie mag niet aangewend worden voor inrichtingskosten, exploitatiekosten of grondkosten. Met de huidige bouwprijzen subsidieert de regeling daarmee 70 tot 80% van de stichtingskosten van de ontmoetingsruimte als deze optimaal wordt ingezet.

Nu ook toegankelijk voor intramurale zorg
Voorheen gold dat maximaal 50% van de bewoners een zware zorgvraag mocht hebben om van deze subsidieregeling gebruik te kunnen maken. Deze eis is nu vervallen en maakt het ook voor intramurale zorginstellingen mogelijk om ontmoetingsruimten te realiseren waar ook omwonenden gebruik van kunnen maken. Een meer dan interessante optie waarmee vanuit de intramurale zorg verbinding gemaakt kan worden met de buurt en klanten die zorg thuis geleverd krijgen.

Een andere voorwaarde is dat er op het moment van de aanvraag nog niet begonnen is met de bouw, alleen de voorbereiding mag zijn gestart. De overige voorwaarden en eisen zijn terug te lezen op de website van de RVO.

Beschikbaar budget
In 2022 wordt het budget van de regeling met €8 miljoen verhoogd van €20 naar €28 miljoen. De regeling is dit jaar geopend tot en met 30 november 2022. Op het moment van schrijven is voor de huidige openstelling ruim €14 miljoen aan subsidie verleend en is er voor €2.3 miljoen in behandeling. Daarmee is er nog een kleine €12 miljoen (42%) beschikbaar. Wilt u vanaf 2023 aan de slag met een ontmoetingsruimte dan is de tweede openstelling vanaf januari 2023 interessant. Het beschikbare budget voor 2023 is verhoogd van €18 naar €26 miljoen.

Hoe kunnen we u ondersteunen?
Wilt u aan de slag met het realiseren van een ontmoetingsruimte? Wilt u weten op welke manier u deze regeling kunt benutten? Deze vernieuwde stimuleringsregeling biedt u wellicht de financiële steun om uw ambities te realiseren.

We denken graag met u mee over de mogelijkheden om dit financieel en organisatorisch haalbaar te maken. Voor vragen of meer informatie neemt u contact op met Bram Treffers, huisvestingsadviseur bij ICS zorg.
Mail: bram.treffers@icsadviseurs.nl
Telefoon: +316 2259 5218.