Versnelling woningbouw door gebruik onbenutte parkeerplekken

| Door IVVD

De Zuid-Hollandse woningbouw kan worden versneld als gemeenten bij binnenstedelijke nieuwbouw niet standaard parkeerplekken toevoegen. Rond nieuwbouwplannen blijken namelijk zo’n 50.000 parkeerplekken bij kantoren en in garages leeg te staan. Dat biedt kansen voor extra ruimte en kostenbesparingen bij nieuwbouw.

Een en ander blijkt uit een quick scan van de provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra deelde de resultaten vrijdag 9 november tijdens een excursie Slim Ruimtegebruik in Delft met wethouders en bouwers. Bom-Lemstra: “Tot 2025 moeten er in de provincie 100.000 woningen bij komen. Liefst in de steden, waar inwoners zich makkelijk kunnen verplaatsen met het openbaar vervoer. En dat terwijl de ruimte daar schaars is. Daarom moeten we er slim mee omgaan, en buiten de gebaande paden denken om versnelling tot stand te brengen. Het benutten van onbenutte parkeerplaatsen is zo’n voorbeeld van hoe je dat kunt doen.”

Extra ruimte en besparing
Gemeenten hanteren bij nieuwbouw de zogeheten parkeernorm: per nieuw gebouwde woning moet er op de nieuwbouwkavel een bepaald aantal parkeerplaatsen gecreëerd worden. Dat varieert van bijvoorbeeld 0,3 parkeerplekken voor een studentenwoning tot 3 voor een dure woning in een wijk aan de rand van de stad. Nu blijkt uit de analyse dat er in de buurt van nieuwbouwprojecten in Zuid-Holland veel parkeerplekken leegstaan. ’s Avonds en in het weekend – maar soms ook overdag – zijn circa 50.000 parkeerplaatsen bij kantoren en in garages onbenut. Juist op het moment dat omwonenden thuis zijn en een plek nodig hebben. Door afspraken te maken met de eigenaren zouden geen nieuwe parkeerplekken gecreëerd hoeven te worden. Dat biedt mogelijk ruimte aan extra woningen. In ieder geval bespaart het geld: aanleg van een gebouwde parkeerplek kost minimaal €20.000.

Eerder onderzoek parkeernorm
De analyse volgt op eerder onderzoek naar de parkeernorm, in april 2017. Daaruit bleek dat de gemeentelijke parkeernorm een belangrijke oorzaak is voor het achterblijven van binnenstedelijke woningbouwproductie. Diverse gemeenten hebben daarop hun beleid gewijzigd om meer maatwerk toe te staand, woningbouw betaalbaarder te maken en meer woningen te realiseren binnen plannen.