Versnelling woningbouw Gelderland met regionale woonagenda’s

| Door IVVD

woningen-gelderland-400x250Gedeputeerde Staten stelden de nieuwe regionale woonagenda’s voor de regio’s Arnhem en omgeving, FoodValley en Nijmegen en omgeving vast. In de agenda’s staan afspraken over de toekomstige woonopgaven. Zo gaan de betrokken gemeenten aan de slag met het bouwen van duurzame wijken en het verbeteren van bestaande woningen. Ook komt er een versnelling in de bouw van nieuwe woningen. Dat is nodig om het woningtekort en de huidige druk op de regionale woningmarkt te verminderen. De 3 nieuwe agenda’s zijn – samen met de regionale agenda’s van andere Gelderse regio’s – een begin voor de bouw van 100.000 woningen in de provincie. Het aantal is een momentopname en kan tussentijds aangepast worden.

Samen waarmaken
Gedeputeerde Staten complimenteren de regio’s met de nieuwe woonagenda. Gedeputeerde Josan Meijers: ‘Mooi om te zien dat regio’s en gemeenten concreet aan de slag gaan met urgente thema’s op de woningmarkt zoals middenhuur, duurzaamheid, en het bouwen van voldoende woningen. Door te kijken wat de werkelijke behoefte is en dit te vergelijken met de bestaande woningvoorraad, nu én op termijn, zorgen we voor een toekomstbestendige woningmarkt. Gemeenten en regio’s die daarvoor gaan, helpen we graag bij het waarmaken van de ambities.’

Aandachtspunten per regio

Regio Arnhem

 • bestaat uit gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Renkum en Rozendaal
 • motto: ‘Verantwoord versnellen, wendbaar’
 • in de periode 2017-2027 13.500 woningen bouwen met een versnelling van de productie in de eerste vijf jaar
 • uitgangspunt nieuwe woningen: bouwen zonder aardgasaansluiting en nieuwbouw is aanvulling op bestaande woningen in de regio
 • focus op aanpak en verduurzaming van verouderde woningen

Regio FoodValley

 • bestaat uit gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen, de provincies Gelderland en Utrecht
 • belangrijke thema’s: middenhuur, duurzaamheid en flexibel programmeren
 • komende 10 jaar 17.500 nieuwe woningen bouwen
 • vastgoedmonitor doorontwikkelen met actuele data, gecombineerd met analyse-tools en rapportage-functie

Regio Nijmegen

 • bestaat uit gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen
 • komende 10 jaar 16.400 nieuwe woningen bouwen, met versnelling voor komende 5 jaar
 • bouwen zonder aardgasaansluiting is uitgangspunt
 • aanpak van verouderde woningen van slechte kwaliteit in wijken en dorpen belangrijk
 • verbeteren van het vestigingsklimaat door vergroten diversiteit aanbod in de regio

Ruimte voor maatwerk in woonagenda’s
Gedeputeerde Staten stelden eind 2017 met de notitie ‘Ruimte voor goed wonen’ de koers voor Wonen vast. Daarin staan de woonbehoeften per Gelderse woonregio, maatwerk en flexibele plannen centraal. De woonpartners in de regio maken afspraken in regionale woonagenda’s. Bijvoorbeeld over verduurzaming van bestaande woningen en aantallen nieuwbouwwoningen. De afspraken zijn flexibel. Door monitoring van de woningmarkt bekijken we periodiek of we de afspraken moeten aanpassen. Zo kunnen betrokken partijen goed reageren op ontwikkelingen in de samenleving. Als er aanpassingen nodig zijn, kan dat op basis van het gezamenlijk gesprek. Op die manier wil de provincie maatwerk leveren en flexibiliteit in de plannen inbouwen. Zo kunnen we goed reageren op ontwikkelingen in de samenleving.