Vestia opgesplitst in drie nieuwe corporaties

| Door Klementine Vis

Vestia is verleden tijd. Om weer financieel gezond te kunnen worden is de geplaagde woningcorporatie sinds dit jaar opgesplitst in Hef Wonen, Hof Wonen en Stedelink.

Door het derivatendebacle uit 2012 ging Vestia, destijds een van de grootste woningcorporaties van het land, jarenlang gebukt onder hoge schulden. De corporatiesector besloot te hulp te schieten en Vestia’s dure langlopende leningen te ruilen voor goedkopere kortlopende leningen. De rentelasten waren hierdoor een stuk lager. Toch bleef Vestia kampen met een zeer beperkte financiële armslag. Dit is bij de huurders van Vestia niet onopgemerkt gebleven: er was weinig ruimte voor verduurzaming en nieuwbouw. Ook kregen zij te maken met de maximale huurverhoging.

Na verschillende ingrepen bleek het noodzakelijk om Vestia op te splitsen in drie afzonderlijke corporaties: Hef Wonen (Rotterdam), Hof Wonen (Den Haag) en Stedelink (Delft-Zoetermeer-Zuidplas). Eerder was het bezit van Vestia al behoorlijk gereduceerd, zo werd bezit in andere regio’s afgestoten. Een flink deel van de sociale huurvoorraad is wel behouden gebleven doordat collega-corporaties woningen overnamen.

Frisse start

De splitsing in drie zelfstandige corporaties verkleint het risico voor het borgstelsel – het Waarborgfonds Sociale Woningbouw borgt leningen van geregistreerde woningcorporaties. ‘We zijn blij met deze frisse start voor de drie corporaties. Zo kunnen we weer meer betekenen voor onze huurders en de grote volkshuisvestelijke opgave in onze regio’, aldus Richard Feenstra. Hij was voorheen lid van de Raad van Bestuur van Vestia en nu van Hef Wonen in Rotterdam. Met 29.000 woningen is dit de grootste van de drie kersverse corporaties.

Feenstra: ‘Als drie lokale en gezonde woningcorporaties kunnen we weer vooruit. Zo is er meer financiële ruimte voor het verbeteren van onze woningen en de woonomgeving van onze huurders. Daarnaast kunnen we ons meer richten op de verduurzamingsopgave en we kunnen zelfs weer nieuwe woningen bouwen. Daar kijken we enorm naar uit.’

Uitdagingen

Feenstra vormt het collegiaal bestuur met Marieke Kolsteeg, die hiervoor bestuurder was bij Waterweg Wonen in Vlaardingen. Doordat de corporaties een meer lokale focus hebben staan ze dichter bij de huurders en de partners in de wijk en weten ze nog beter wat er speelt, zegt een gezamenlijke woordvoerder van de drie corporaties. Ze werken hun plannen en ambities op dit moment nog verder uit, samen met hun partners, zoals gemeenten en huurdersraden. De uitdagingen waarvoor ze staan, verschillen per corporatie en werkgebied. De verduurzamingsopgave hangt bijvoorbeeld voor een groot deel samen met de ouderdom van het bezit.

‘Nu maken we een nieuwe start; dichter bij de huurders en slagvaardiger. Zo kunnen we meer voor onze huurders en partners betekenen.’

Richard Feenstra: De splitsing in drie zelfstandige corporaties verkleint het risico voor het borgstelsel.

Slagvaardiger

Hof Wonen in Den Haag bezit zo’n 19.000 woningen. Karolien de Jager en Bert Halm vormen daar het collegiaal bestuur. Halm was hiervoor bestuursvoorzitter van de Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard: ‘Den Haag is de dichtstbevolkte gemeente van Nederland waar het woningtekort groot is. Door te investeren in de wijken werken we aan de groei van het aantal woningen én aan het vergroten van de leefbaarheid en veerkracht.’

De Jager leverde een belangrijke bijdrage aan de structurele oplossing voor de financiële problemen van Vestia: ‘Nu maken we een nieuwe start; dichter bij de huurders en slagvaardiger. Zo kunnen we meer voor onze huurders en partners betekenen.’

Bij Stedelink wordt het collegiaal bestuur gevormd door voormalig Vestia-directeur Marion Timmermans en Zakaria El-Khetabi, voormalig directeur bij Woonbron in Delft. Stedelink bezit zo’n 14.000 woningen.