Vincent van Gogh verkoopt het 46,5 hectare grote St. Annapark

| Door IVVD

StAnnaparkVenray300x201Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid heeft het 46,5 hectare grote St. Annapark in Venray verkocht aan Renschdael Groep. Deze verkoop doet recht aan alle inspanningen van de afgelopen jaren om samen met betrokken partijen en de gemeente een goede uitgangspositie te creëren voor herontwikkeling. Vincent van Gogh heeft er alle vertrouwen in dat Renschdael Groep de herontwikkeling met respect voor de historie, de natuurwaarden en de monumenten van het park op zich neemt en zo samen met de gemeente invulling zal geven aan het ambitiedocument dat is goedgekeurd door de gemeenteraad.

Jolande Tijhuis, bestuursvoorzitter Vincent van Gogh: “Wij zijn erg blij met deze verkoop, we kunnen hiermee een langlopend dossier sluiten en ons focussen op dat waar we het beste in zijn: onze primaire zorgtaken”. Wethouder Martijn van der Putten is het daar volmondig mee eens: “De verkoop aan Renschdael Groep betekent de volgende stap richting een nieuw leven voor het St. Annapark, waarin kwaliteit in alle opzichten centraal staat, met respect voor de waardevolle natuur en met behoud en de herontwikkeling van monumenten. Ik ben blij met dit resultaat, waarmee we ook als gemeente de verloedering een halt toe kunnen roepen en we een geweldige stap vooruit zetten. Met het St. Annapark. krijgt Venray een prachtig openbaar park.”

Renschdael Groep: “Vanuit onze kernwaarden hebben wij een ontwikkelingsvisie voor ogen alsook een ambitie die wordt gedragen door de bestaande structuur en schoonheid van het park. We streven naar een uitgebalanceerde combinatie tussen werken, wonen en recreëren, met respect voor het monumentale karakter van zowel de gebouwen als het groen. Bij de toekomstige invulling denken wij aan onder andere maatschappelijke en medische dienstverlening, opleiding en onderwijs, onderscheidende horeca en kunst en cultuur.”

Bijzonder plekje in Venray
St. Anna werd in 1907 opgericht door de Zusters van Liefde uit Gent als psychiatrisch ziekenhuis. Vincent van Gogh heeft het terrein 110 jaren in eigendom gehad. Het voormalig psychiatrisch ziekenhuis maakte deel uit van het dagelijks leven in Venray. Vrijwel iedereen kent wel iemand die er heeft gewerkt of tijdens zijn of haar opleidingstijd intern (St. Theresia) heeft gewoond. De vroegere St. Annakermis was een jaarlijks terugkerend druk bezocht evenement voor oud en jong. Een bezoekje met de kinderen aan de kleine speeltuin met de Engelse schommel was altijd een feestje. En voor een wandeling of een bijzonder evenement bleef de locatie ook door de jaren heen aantrekkelijk. Kortom St. Anna neemt voor veel inwoners van Venray altijd een speciale plaats in met mooie of bijzondere herinneringen.